Prečítajte si odborné články a získajte nové informácie

15 0x 0x
60 0x 0x
40 0x 0x
100 1x 0x
127 0x 0x
172 2x 0x
367 3x 0x
415 1x 0x
704 4x 0x