Interview s koučkou Stanislavou Sorgerovou

Prečítajte si naše najnovšie interview, tentokrát s koučkou Stanislavou Sorgerovou, ktorá hovorí, že každý z nás je "expert na vlastný život"...

Stanka je koučka, študentka psychológie i života a je taktiež zakladateľka spoločnosti Expert na život. Verí, že človeku patrí svet a pomocnú ruku vždy nájde na konci svojho ramena, napriek tomu v živote každého človeka príde aj obdobie, kedy sám nepozná cestu a nevie sa zorientovať vo svojich myšlienkach. Odpoveď je ukrytá v nás a podľa Stanky je koučing spôsob, ako usporiadať naše myšlienky, prioritizovať otázky života a nájsť tú správnu cestu ku kľúčom od brány nášho životného šťastia.

 

1. Študujete psychológiu, venujete sa koučingu, čo vás motivuje k tejto profesii, k profesii kde človek objavuje ľudskú dušu?

Začnem otázkou, ktorú najčastejšie dostávam a to „prečo vlastne psychológia?“. Prvým dôvodom je, že som človek, ktorý vždy citlivejšie vnímal životy a vzťahy ľudí zo svojho okolia. Veľa som premýšľala a bádala po odpovediach, prečo sa jeden človek správa tak a druhý úplne inak. Prečo sme takí rôzni?! A druhým dôvodom bol môj život vo Švajčiarsku, veľa času som trávila so svojou švagrinou, ktorá je psychiatrička, ale hlavne je to skvelá žena. Až ona ma naučila nepozerať sa na svet čierno-bielo. Pochopila som, že sa na ľudí, ich správanie, ich osobnosť treba pozerať farebne, že pre pochopenie je potrebné hľadať súvislosti a vedieť ich akceptovať. Po návrate zo zahraničia bola láska ku psychológii definovaná a od vtedy sa len prehlbuje :) A čo ma teda motivuje? Sú to ľudia, verím, že sa môžeme mať lepšie, len veľakrát nás to nik nenaučil alebo nám to jednoducho nevysvetlil.

 

2. Čo presne znamená byť life koučom?

Veľmi dobrá otázka. Často sa na osobných stretnutiach alebo workshopoch stretávam s otázkou „kto je kouč“ resp. s konštatovaním „dnes už je každý kouč“. Tak ako bolo v minulosti nepísané pravidlo, že každý druhý je finančný poradca, dnes majú ľudia pocit, že koučing je fenomén dnešného sveta. Osobne si myslím, že majú pravdu. Podstatné je, ale správne pochopenie termínu, čo je koučing resp. prečo je kouč dôležitý v ceste k osobnému alebo biznis úspechu. Life kouč pomáha klientovi v jeho osobnom živote, pomáha mu zvýšiť sebavedomie, zobrať svoj život do vlastných rúk a cítiť zaň zodpovednosť. Osobne mám najradšej synergiu medzi prácou a osobným životom. Preto s klientmi riešim najčastejšie spojenie týchto dvoch oblastí až do celkového life-work balancu.

 

3. Pre koho je určený biznis koučing?

Koučing vo všeobecnosti je prostriedok ako maximalizovať potenciál klienta. Či už ide o otázky týkajúce sa vzťahov v súkromnom živote a v biznise alebo či ide o to splniť záväzky vyplývajúce z pozície, ktorú klient zastáva. Odpoviem z mojich skúseností, s mojimi klientmi pracujeme na dosiahnutí ich cieľov alebo cieľov ich korporácií. „Dnes je už každý manažér“ – traduje sa, a je pravda, že dnešný svet kladie čo raz viac požiadaviek na schopnosti a kompetencie manažérov. Často aj vo veku, kedy by mali byť pod mentorským vedením skúsenejšieho kolegu. Keďže vzniká tlak na časovo flexibilnejšie dosahovanie cieľov, manažér často hľadá odpovede na otázky, ktoré mu pomôžu byť „úspešným“. A tu je priestor pre koučingové stretnutie. Toto je len jeden z príkladov, kde môžem byť ako biznis kouč nápomocná. Takže vo všeobecnosti, či máš pod sebou team spolupracovníkov a hľadáš cestu ako byť pre nich lepší líder alebo hľadáš odpovede na otázky ako splniť plán rastu spoločnosti, jednou z možných alternatív je pre teba biznis koučing.

 

4. Kto sú najčastejšie vaši klienti?

Nechcela by som generalizovať, a preto poviem, že je to mix osobností, či už z biznisu alebo súkromnej sféry. To čo majú spoločné je, že sa sami rozhodli hľadať cestu ako sa posunúť ďalej, a to je v koučingu podstatná vec CHCIEŤ. Ak by som to mala zobrať z hľadiska segmentu, častokrát sa jedná o klientov zo stredného manažmentu väčších korporácií, ktorí sú tlačení do výkonu alebo lídrov menších spoločností. Všetci títo ľudia sú zároveň partnermi, ktorí potrebujú udržiavať zdravú myseľ, a pri tom aj osobnostne rásť, napredovať.

 

5. V rámci vašej profesie, ktorej oblasti sa venujete najradšej a prečo? (Či už koučingu alebo psychológii)

Čo sa týka psychológie, mám ešte čas na smer a špecializáciu. Momentálne ma však fascinujú príbehy od terapeutov vyznávajúcich existenciálnu psychoterapiu. Pri koučingu vo všeobecnosti zastávam eklektický prístup, čo znamená, že sa snažím nebyť v hraniciach nejakého smeru, dôležitý je klient a jeho potreby.

 

6. Čo pre vás znamená byť EXPERT NA ŽIVOT – ako dosiahneme byť expertom na náš vlastný život?

Pre mňa byť Expertom na život znamená uvedomenie, že všetko v našom živote je závislé od nás. Samozrejme , nie všetko vieme ovplyvniť, avšak náš postoj k situácii máme stále v rukách my sami. Byť expert na život znamená byť zodpovedný, vnímavý a poznajúci svoju hodnotu.

Byť Expert na život by som rozdelila do dvoch navzájom sa prelínajúcich vzťahov. Prvý by som definovala ako vzťah k sebe a k svojmu životu: Expert na život je osobnosť vedomá si svojich silných stránok, využívajúca ich, je sebavedomá, pozitívne mysliaca a vyrovnaná. Je to osobnosť krásna, silná a vedomá si seba. Druhý vzťah je v rovine s okolím: Expert na život nehodnotí a neradí, pretože chápe a toleruje človeka ako jedinečnú osobu s vlastným pohľadom na život, vnímaním a prežívaním situácií a rozhodovaním.

 

7. Prečo je práca na sebe produktívnejšia s koučom ako bez kouča?

Mohla by som sa odkázať na viaceré výskumy, ktoré boli robené či už u nás alebo v zahraničí, ktoré dokazujú, že práca s koučom je ďaleko efektívnejšia ako bez neho. Rada by som však povedala, čo bola jedna z mojich inšpirácií, dať sa na dráhu koučingu. Osobou, s ktorou sa denne stretávame, konfrontujeme a rozprávame najčastejšie sme my sami. Tento vnútorný dialóg nás môže priviesť do bodu, keď sa nevieme posunúť ďalej – a či už to ďalej znamená – zmena prostredia, firmy, vzťahu alebo myslenie, je na každom z nás. Potrebujeme externý činiteľ - osobu, ktorá nám pomocou správne zvolených otázok ukáže alternatívnu cestu, pričom samotná realizácia ostane na nás. Čo je na koučingu pre mňa fascinujúce, je vidieť tie zmeny myslenia a vnímania možností každého klienta, s ktorým sa pravidelne stretávame. Často používaný pojem „WOW Efekt“ je pre mňa jedna z najkrajších spätných väzieb.

 

8. Aké sú vaše životné hodnoty?

Mojou najväčšou hodnotou v živote je rodina a moji blízki, funkčné vzťahy, sebarealizácia a tzv. posolstvo robiť svet lepším. Skvalitňovať život ľudí aj prostredníctvom koučingu alebo projektom Expert na život.

 

9. Čo alebo kto vás v živote najviac inšpiruje/motivuje?

Možno to znie ako klišé, ale život sám. V mojom prípade aj moji klienti, ich osobné alebo biznisové príbehy a ich následné riešenie, ktoré v sebe objavujú. Môžeš prečítať stovky inšpirujúcich autorov, motivačných kníh, odbornej literatúry, ale nič nenahradí realitu, prežívanú mojimi klientmi. Pokiaľ by sme išli do roviny autorov tak je to klinická psychologička Meg Jayová a jej práca s mladými ľuďmi od 20 do 30 rokov, ktorí sa často nachádzajú v kríze identity.

 

10. Akú  knihu momentálne čítate?

Červená kniha od Carla Gustava Junga a Der kleine Prinz od Antoinede Saint-Exupéry.

 

11. Čo je vaše životné motto/ krédo/citát a prečo?

"Pomocnú ruku nájdeš vždy na konci svojho ramena." Toto motto alebo power veta ma sprevádza už veľa rokov a doposiaľ ma nik nepresvedčil o jej opaku. Moje druhé obľúbené motto je: "Život je ako jazda na bicykli. Aby sme udržali rovnováhu, musíme ísť dopredu." Albert Einstein

 

12. Čo by ste chceli odovzdať/ odkázať našim čitateľom?

"Všetkým čitateľom by som rada popriala veľa odhodlania, sily a motivácie na ich jedinečnej ceste stať sa Expertom na vlastný život. Aby sa vo všetkých otázkach obracali na seba, pretože sú svojim najlepším kritikom a radcom. No a v neposlednom rade, aby žili spokojný život."

Navštívte tiež profil: Stanislava Sorgerová

- Za rozhovor Stanke srdečne ďakujeme a želáme všetko dobré - 

19x 4x