Jak si hrát a přitom si rozvíjet svoje mozkové závity?

LOGIC or CREATIVE? Která z hemisfér u vás převládá?

Trochu teorie a pak praxe.

O rozdělení mozku na dvě hlavní části asi každý slyšel. Tato teorie byla prokázána již v roce 1968 neurologem Rogera W. Sperryh. Jeho závěry vzbudily ve světě velmi rozporuplné reakce. Později mu však byla za jeho výzkumy udělena roku 1981 Nobelova cena. Konkrétně za popis rozdílných funkcí hemisfér lidského mozku.

Jak je to s pravou a levou hemisférou?

Je důležité, že všichni využíváme obě hemisféry současně. S tím rozdílem, že někdo využívá více pravou hemisféru a někdo zase více levou hemisféru. Při nových i každodenních činnostech se síla hemisfér projevují různě. Nejde tedy na 100% říci, že používáte jen jednu hemisféru. Každý používá obě, ale rozdílně podle situace. Vlastností našeho mozku je, že každá polovina řídí protilehlou stranu těla. Takže levá hemisféra ovládá pravou část těla a pravá hemisféra zapříčiňuje pohyby levé části těla.

Levá mozková hemisféra je spíše o lineárních, logických a po sobě navazujících postupech. Vidět pevnou strukturu a posloupnost.

Je-li Váš život spojený s analyzováním všeho, co se kolem vás děje, vše musí být logické a konkrétní, nic nesmí být nahodilé a spontánní, je váš život většinu času spojený s levou hemisférou. Tuto část nejvíce okupuje mužská část populace. Jsou to lidé s vyšším IQ, ale nemusí to být pravidlem.

Pravá hemisféra více pracuje s hravostí, vizuální a pocitovou schopností vidět kolem sebe kreativnost, barvy, zvuky.

Máte-li rádi kreativnost, nahodilost okolností a prožíváte silné emoce, tak jste více spojeni s pravou hemisférou. Tuto část nejvíce obývá ženská část populace. Tito lidé mají zase více rozvinuté svoje EQ.

Jak obě hemisféry harmonizovat?

K harmonizaci je potřeba vyvážit společně obě hemisféry. Velká většina lidí má jednu hemisféru dominantnější než druhou. To se potom odráží na jejich způsobu života.

Bohužel v dnešní době dochází k posilování pouze levé mozkové hemisféry. A to díky školství, zaměstnání a způsobu života. Je tedy zapotřebí obě mozkové hemisféry posilovat stejně abychom je dostali do rovnováhy. Pokud používáme obě současně, jsme v řešení jakýchkoliv situací kreativnější, přímočařejší a využíváme všech možností co se nám mohou naskytnout.

Mezi vzorové příklady lidí s vyrovnanosti obou hemisfér jsou pianisté, jogíni, žongléři.

Začněte sami jednoduchými cviky pro harmonizaci.

Tato cvičení jsou velice jednoduchá. Při cvičení začnou obě mozkové hemisféry pracovat naráz a  využívají vzájemného křížení, při kterém v cvičení dochází.

Hra s míčky

Představte si před sebou tečku a zafixujte pohled na ni. Vezměte si do ruky míček a obloučky si ho přehazujte z levé ruky do pravé a zpět. Nesmíte však spustit pohled ze zafixovaného bodu. Pokud zvládáte lehce jeden míček, tak to zkuste s dvěma míčky naráz, nebo i více. Tímto způsobem se učí žonglovat žonglisté.

Opisování očima „Nekonečno.“

Představte si před sebou velkou ležatou osmičku. Zafixujte hlavu na jednom místě a očima ležatou osmičku co nejlépe opisujte. Snažíte se jí dělat co největší. Velice jednoduché cvičení. Pomocí kterého pomůžete například unaveným očím z dlouhého sezení a s prací u počítače.

Kreslete obrazce

Vezměte si čistý papír před sebe a umístěte jej nejlépe naležato. Uchopte do každé ruky po jedné pastelce či propisce a kreslete oběma rukama stejný obrázek naráz. Ruce ještě oddalte dále od těla, aby jste je měli nataženější. Nejdříve jednoduché obrazce, ale později přidávejte na složitosti.

Vzdušné obrazce

Pevně stůjte na jednom místě. Natáhněte obě ruce před sebe a oběma rukama naráz začněte kreslit imaginární geometrický tvar. Háček je v tom, že každá ruka dělá jiný obrazec.

 

Je to rovnováha mezi dvěma světy. Rovnováha dvou pohledů na stejnou věc. Chtějte rovnováhu a to nejen mezi hemisférami, ale i ve světě a kolem nás.

0x 0x

Súvisiace články