Nedovolte strachu, aby nad vámi převládl. Jak se zbavit strachu?

Co je to vlastně strach a proč je někdy tak nepřemožitelný?

„Nedovolte strachu, aby vstoupil do vaší mysli.“  Eckhart Tolle                   

Strach je jednou z příčin, proč v životě nenásledujeme směr našich snů a přání. Strach nás drží v zóně pohodlí, kde si myslíme, že se nám nic nemůže stát. Zůstáváme tam tedy v domnění, že vše pro nás dopadne dobře samo od sebe.

„Nejvíc strachu jsem si v životě prožil kvůli věcem, které se nakonec nikdy nestaly.“ Mark Twain

Abychom však dokázali se strachem něco dělat, změnit nebo „odstranit“ jej, musíme nejdříve pochopit, k čemu nám strach slouží, kde se vzal, proč jej vůbec máme a prožíváme ho tak intenzivně.

 

U předků to byl způsob sebezáchovy v podobě obrany ustrnutím, útěku nebo útoku.

Strach byl druhem akce, jehož úkolem bylo dostat tělo z letargie a připravit jej na možný hrozící útok. Se zvyšujícím se strachem přichází napětí ve svalech po celém těle spolu s přílivem adrenalinu. Cítíme, jak se nám zvyšuje tlukot srdce a tlak v celém těle. Začneme se abnormálně potit, sevře se nám žaludek, aby tím šetřil energii na možnou reakci, kterou provedeme.

Strach se projevuje třemi způsoby:

 • ustrnutím – způsob, kdy chceme splynout s okolím, nedát o sobě vědět, strnout.

 • útěkem – pokud však nepomůže ustrnutí, přichází na řadu útěk.

 • útokem -v případě, že jsme zahnáni do kouta, přecházíme z útěku do útoku.

 

Co by se stalo, kdybychom žádný strach neměli?

Kým bychom byli a co bychom dělali v našem životě, kdyby strach neexistoval?

Co všechno, bychom si splnili, kdybychom neměli strach?

Strach nás drží při životě. Brání nám vystavovat se životu nebezpečným situacím. Dává nám možnost si více rozmyslet jednotlivé kroky v našem životě.

Strach je však pocit, který bychom měli systematicky překonávat, pokud nám brání žít náš život spokojeně a podle představ. Překonávání strachu nás posiluje, zvyšuje nám sebedůvěru, jež je pro nás velmi důležitá, když si máme věřit, pro něco se rozhodovat a uskutečňovat naše smělé plány a cíle.

 

V životě prožíváme dva druhy strachu. Vrozené neboli zděděné a naučené v průběhu našeho života.

Vrozené strachy jsou zděděné po našich předcích. Máme je pevně uložené v nás, aby napomáhaly přežít i dalším generacím.

Například strach ze tmy – nyktofobie. Má podle vědců kořeny u jeskynních lidí, kdy ve tmě hrozilo větší riziko napadení predátorem.

Mezi další například patří:

 • strach z výšek

 • strach z nebezpečných zvířat

 • strach ze smrti

 • strach z odmítnutí

 

Naučené strachy v nás na rozdíl od vrozených strachů převládají. Avšak jde s nimi lépe pracovat, postupně je zmírnit a popř. odstranit. Naučené strachy jsou většinou překážkou, abychom se posunuli v našem životě dále –tam, kam bychom chtěli. Proto je dobré se strachy pracovat a zvětšovat naši zónu pohodlí.

Podle mého názoru je nejčastější naučený strach z budoucnosti. Strach, kdy netušíme, co se nám stane v budoucnosti a co nového budoucnost přinese. Avšak držet se pořád stejných věcí a nikam se neposunovat znamená nepoznat nic nového a neobjevovat krásy života.

Mezi další časté naučené strachy například patří:

 • strach ze závazku

 • strach z osamělosti

 • strach udělat rozhodnutí

 • strach, že nejsem dost dobrý

 

Jak překonat většinu strachů? Začněte na sobě pracovat.

Můj postoj ke strachu je takový, že pokud nezačnete něco dělat, tak se nic nezmění. Samo o sobě se nic nestane a věci se dějí naším přičiněním. Strachu se nezbavíme, pokud jej budeme přehlížet. On bez našeho vědomí poroste a pak nás přepadne v nejméně vhodný okamžik.

Strachu se zbavíme, pokud jej budeme systematicky, cíleně a opakovaně překonávat. Je to nejsilnější způsob, jak strach porazit. Nevyrostli jsme s tím, že nás bude každý den strach v něčem omezovat a že to budou naše konečné mantinely. Na svět jsme přišli s vědomím, že na tom, kde jsme byli včera, téměř nezáleží. Jde o to posouvat postupně hranice strachu a kousek po kousku na sobě pracovat. Nedávejte si za cíl hned se strachu zbavit. Postupně a systematicky strach poznávejte a pracujte na jeho oslabení.

0x 0x

Súvisiace články