Opravdu ovládáme vědomě komunikaci

Jakoukoliv komunikací ovlivňujeme sebe i druhé!

„Nepředstavujte si slona se slůnětem, jak kráčí směrem k Vám!“

Tato věta jasně říká, co nemáme dělat, ale kolik z vás udělalo pravý opak? Co je to vlastně komunikace a do jaké míry nás ovlivňuje, nebo kdy s námi dokonce až manipuluje?

Komunikace je společenský proces, v kterém se jedná o vzájemné sdělování informací. Efektivně komunikovat vyjadřuje připravenost a schopnost člověka využívat všechny složky komunikace. Mezi nejzákladnější složky komunikace patří verbální a neverbální komunikace a také činy. Činy zahrnují vaši aktivitu, chování a jednání při diskuzi, prezentaci, nebo vyjednávání. Komunikaci vyhledáváme z nějakého důvodu. Nejčastěji, abychom informovali, varovali, přesvědčovali a nebo něco dalšího.

Mezi parazity v komunikaci patří šumy. Ty nepříznivě ovlivňují přesnost a srozumitelnost sdělované zprávy. Mezi komunikační šumy patří nejčastěji nepochopení. Nepochopení nejčastěji vzniká, protože každý má svoje chápání pojmů, věcí či jevů, které se postupem života mění a utvářejí se.

 

„Mozek nás vede tam, čím se zabývá“

Popíšeme si dva druhy formulace, kdy každá z nich z velké míry ovlivní komunikaci a předurčí výsledek.

Negativní – nechtěná, ale řečená s obavami

 • Nestrkej si fazole do nosu!

 • Slez z toho stromu, spadneš!

 • Pilně se uč, aby z tebe něco bylo!

 • Bojím se, že přijdu o práci!

Pozitivní (promyšlená) – Takové, které jasně ukazují, co chcete říci

 • Fazole jsou pouze jako dobré jídlo.

 • Drž se pevně a pojď za mnou.

 • Uč se, aby ses něco nového dozvěděl.

 • Mám schopnosti, které firmě pomáhají denně uspět.

Každá věta je program, z které vznikají obrazy, zvuky, vnitřní dialogy a poté činy. Když někomu budete sdělovat informace, tak si představí vždy právě to, co řeknete i když to má znamenat právě opak. Takže pokud malému dítěti řeknete, že nemá strkat fazole do nosu, co se stane? Udělá to. Třeba, že ho to ani nenapadne. My mu dáme komunikační informace, on si to ve své hlavičce představí a hned to udělá.

Oba druhy formulace jsou myšleny s pozitivním záměrem pomoci, ale který z nich to opravdu zvládne?

  

„Nenechat sebou manipulovat“

Dozajista každý z nás slyšel o manipulaci. Věřím, že nikdo z vás nechce být právě tím manipulovaným. Ale uvědomili jste si, jestli nejste manipulátoři? Do jaké míry je manipulace považována za etickou a kdy již jde o nemorální čin?

 • Četl vám někdy někdo myšlenky? „Nechceš se mnou mluvit! “

 • Argumentoval vám někdo svůj neúspěch? „Oni mi způsobili ztrátu zaměstnání! “

 • Porovnával před vámi někdo někoho? „Je horším zaměstnancem! “

 • Už vám někdo řekl, ať se o něco pokusíte? „Pokus se přijít včas! “

A další…

Tohle jsou výroky, které s vámi manipulují. Jak se proti nim bránit a zpochybnit je?

 • „Nechceš se mnou mluvit! “ – Podle čeho tak usuzuješ?

 • „Nechceš se mnou mluvit! “ – Podle čeho usuzuješ, že s tebou nechci mluvit?

 • „Oni mi způsobili ztrátu zaměstnání! “ – Kdo konkrétně vám způsobil ztrátu zaměstnání?

 • „Je horším zaměstnancem! “ – Je horším zaměstnancem než kdo?

 • „Pokus se přijít včas!  – Takto věta vám přímo říká, že včas nepřijdete, nebo je to pro vás obtížný úkol. Jak se bránit takovému výroku, když vám jej někdo řekne před kolegy?

          Obrana proti jakékoliv manipulaci je důležitá, pokud nechcete být ovlivňováni a chovali se jinak, než je vaše přirozenost.

 

„Opravdu to někdo dokáže?“

Nelze nekomunikovat

Je to možné? Člověk, který nechce říci svůj názor a je přítomen diskuze nekomunikuje? Tím, že mlčíte, něco sdělujete. Vaše neverbální komunikace každou vteřinou promlouvá k davu lidí názory, které vám vyvstávají v hlavě. Váš výraz obličeje, mimika a postoje mluví za vás.

 Nelze neovlivňovat

Opravdu neovlivňujete? Neovlivňujete pocity člověka, když mu vysvětlujete a popisujete situace, které se vám v životě přihodily? Například, když vám kolega popisuje, co se mu stalo na dovolené. Abychom dokázali pochopit, kdo nám co říká nebo co slyšíme, tak si to musíme umět představit. Pokud jsme se s danou situací ještě nesetkali, tak si v hlavě vyvoláme vizuální obraz. Třeba právě růžového slona.

 Nelze nejednat

Každý vlivem nějaké informace jedná, koná a komunikuje chováním. Vše má svůj účel. I v případě, že nechcete nekomunikovat a neovlivňovat. Tak například odejdete z porady dříve. Ale to je už druh jednání, kterým komunikujete s lidmi, co v místnosti zůstali, nebo k těm, kteří odešli s vámi.

 

„Kam dál?“

 • Jak tedy správně komunikovat v kolektivu.

 • Jak udržovat při komunikaci s člověkem, nebo skupinou správný Rapport.“

 • Jak sdělit to, co opravdu chcete, aniž by si někdo domyslel něco jiného.

 • Jak se sebou nenechat manipulovat.

 • Jak mluvit s různými skupinami lidí. A jak je rozdělit.

 • Co vám říká neverbální komunikace někoho jiného.

 • Jak vést komunikaci ke vzájemné spokojenosti.

 • Jak použít všechny zdroje, sílu a schopnosti vaši mysli.

1x 0x

Súvisiace články