Reálný příběh úzkosti a strachu

Úzkost a strach jsou zřejmě nejsilnější emoce, které nás v životě ovlivňují.

Jak se úzkost projevovala a co jste dělal?

Cítil jsem, jak mi vyschlo v krku, a cítil jsem sevření kolem hrudi. Neovladatelné myšlenky a panika. Přepadl mě panický strach a úzkost. To se dělo pokaždé, když jsem byl doma nebo jen v pokoji přes noc sám. Nemohl jsem usnout a přepadala mě úzkost a strach každou chvíli. Těžko jsem usínal i při rozsvíceném světle a puštěném počítači.

Největší dohru to mělo v den, kdy jsem jel na služební cestu a přespával jsem sám v jednom hotelu. Jednalo se o krásný srubový hotel blízko lesa. Ten večer jsem byl jediným zákazníkem. Když jsem se ubytovával, nepřipouštěl jsem si, že bych to nezvládl. Avšak po událostech, co nastaly ve 3 hodiny ráno, se vše otočilo.

Večer se mi podařilo usnout i při rozsvíceném světle a puštěném počítači. Ale ve 3 hodiny a 5 minut vypadla v celém objektu elektřina. Probudilo mě pípnutí počítače, když byl odpojen od napájení. Přepadla mě strašná úzkost a panický strach, kdy jsem se s obtížemi oblékl a sbalil všechny věci, abych mohl okamžitě sednout do auta a odjet uprostřed večera pryč z hotelu. Když jsem byl už venku a nasedl do auta, v tom okamžiku se mi udělalo lépe. Avšak dospal jsem v autě v nedalekém městě u obchodního centra. S takovými panikami a strachem jsem již nemohl dále pokračovat.

Můj problém vznikl v době, kdy jsem byl malý a prožil jsem autonehodu. Jejím následkem byly noční můry, které jsem měl skoro každou noc. Jednalo se pořád o stejný děj, z něhož jsem se budil křikem o pomoc. Po nějaké době to přešlo, ale zanechalo to silné stopy strachu, který přešel až do podoby fobie a úzkostných panik.

 

Pomohla mi expoziční terapie a terapie NLP.

Začal jsem hledat způsoby, jak si pomoci. Dostal jsem se až k těmto terapiím, při kterých jsem byl postupně vystavován strachu, buď přímo, nebo v myšlenkách. Do situace jsem si vsouval pozitivní myšlenky a pocity. Po nějakém čase jsem již zvládal usnout bez pocitů panického strachu a úzkosti. Pokud by jste měli o terapie zájem, napište mi.

 

Čtyři hlavní složky úzkosti.

Úzkost není jen situace, kterou prožíváme s tělesnými příznaky. Zahrnuje v sobě čtyři složky, jež společně působí a vytváří pak celý obraz úzkosti či strachu.

Úzkost je z psychologického pohledu kombinace emocí zahrnující strach a obavy doprovázené fyzickými příznaky. Například bušení srdce, bolesti na hrudi, pocity nevolnosti nebo zkrácené dýchání. Velký vliv hraje i samotné naše chování, které může úzkost ještě posilovat. Jedná se o chování, které uděláme, když se ocitneme v situaci, která v nás vzbudí úzkost. Jde například o vyhýbavé chování, abychom neprožívali znovu stejné negativní emoce. Poslední čtvrtou složkou jsou naše myšlenky, představy a přesvědčení. Velice záleží na tom, jak celou situaci vnitřně hodnotíme a jak ji v mysli prožíváme.

 

Čím je způsoben strach či úzkost?

Bavíme-li se o úzkostech či panice ze strachu, nedokážeme vždy přesně určit, kdy došlo ke spouštěči všech následných událostí, prvních záchvatů či paniky. V některých případech se objevuje, jak tomu bylo i u mě, po těžkém úrazu, kdy je psychická odolnost oslabena. V některých případech během těhotenství či těžké nemoci. Může vznikat i po emočním šoku, což může být náhlé úmrtí blízké osoby. V dalším případě i po dlouhotrvajícím psychickém napětí.

Někdy je velmi složité kořeny úzkostí a strachu vypátrat. Nemusí se totiž projevit ihned po příčině, ale s odstupem času, a to někdy v délce několika let. Je důležité uvědomit si, že není třeba vědět, kde strach či úzkost vznikly, abychom je dokázali odstranit.  Pomáhá nám to však pochopit souvislosti vzniku naší úzkosti a strachu.

 

Příklad vzniku strachu, úzkosti či fobie.

Ať je příčina strachu nebo úzkosti jakákoliv, jakmile se objeví několikrát, začne se objevovat častěji. Lidská mysl se začne učit a spojovat si různé okamžiky a situace s našimi reakcemi a chováním, včetně emočních reakcí. To vše se děje automaticky, ať chceme, či nikoliv. Proto je důležité podchytit daný problém co nejdříve. Přiznat si, že nastal nějaký problém a začít se situací něco dělat. Buď vyhledat odbornou pomoc, nebo se sám nad situací zamyslet a hledat řešení.

Příkladem k pochopení může být malé dítě, které poprvé spatřilo psa. Jeho kontakt se psem může být velice nepříjemný, pokud pes na dítě začne štěkat a začne být na něj agresivní. Při druhém setkání se dítě psa bojí a obává se stejné reakce. Pokud se bude dítě během svého života setkávat s milými psy, strach vymizí a nahradí jej jiné a příjemné pocity. Pokud se však začne psům zcela vyhýbat, může tento strach přerůst ve fólii ze psů. Proto je důležité do svého života nepřinášet vyhýbavé chování, ale v dané situaci něco změnit a nahradit je jinými pocity, emočními rovnicemi a chováním.

 

Jeden z možných pohledů, jak sám se strachem či úzkostí pracovat.

1) Prvním krokem pro zvládnutí úzkosti je poznat a pochopit, jaká je její příčina a co se ve vašem těle děje. Je důležité tyto pochody pochopit, abyste poznali, kdy silné bušení srdce neznamená, že vám hrozí infarkt.

2) Druhým a nejtěžším krokem je, aby nedocházelo k vyhýbavému chování. Je třeba čelit situacím, u kterých se obáváte, že by se úzkost či strach opět mohl objevit. Postupně se otužovat a situace začít zvládat, například pomocí NLP terapie nebo expoziční terapie. Jedná se o techniky, které pomáhají přerušit bludný kruh, jenž provází celou situací úzkosti a strachu.

3) Druh relaxace. Zde si člověk uvědomuje napětí ve svalech a myšlenkách, které provází nepříjemnou situaci, učí se je uvolňovat a nahrazovat novými.

4) Úzkost a panika začínají malými příznaky, které pak rychle narůstají. Když víme, co spouští naši úzkost, a naučíme se je rozpoznat, můžeme využít způsoby relaxace nebo technik NLP jako například kotvení pocitů. Pokud rozpoznáme první příznaky úzkosti a paniky, na něž včas zareagujeme, nedojde k dalšímu nárůstu příznaků.

Strachy nám nejsou pevně dány, proto je možné s nimi bojovat a změnit jejich důsledky na náš život. Pokud si nebudete vědět rady, tak neváhejte a ozvěte se. Domluvíme se na osobní konzultaci a řešení vašeho specifického problému.

0x 0x

Súvisiace články