Rozvoj člověka koučováním a psychoterapií s NLP

Možnosti osobního rozvoje

„Poznej sám sebe znamená to, že jste se seznámili s tím, co víte, a co můžete udělat.“ Menander       

Koučování vzniklo ve sportu. Je to příběh, od kterého se inspirovali další a udělali velký krok k tomu, abychom se mohli všichni  zdokonalovat, učit se a odstraňovali kameny, které s sebou v životě vlečeme na zádech. Metaforicky myšlenými kameny jsou situace našeho každodenního života. Jsou to situace, při kterých se jakkoliv necítíme sami sebou, necítíme se v pohodlí, vadí nám aktuální stav. Cítíme, že situaci nemáme pod svojí kontrolou.

 

„Pomůžeš mi, prosím?“

Jedním z příběhů, jak asi vzniklo koučování ve sportu.

Jednoho krásného odpoledne se setkali dva přátelé u golfového hřiště. Jedním z nich byl trenér golfu, který tam měl svého svěřence a vysvětloval mu, jak správně odehrát první odpal.  Po nějaké chvíli musel trenér odejít a požádal svého přítele, aby ho zastoupil a tvářil se, že i on je trenér. S úsměvem souhlasil.

Jelikož toho však o golfu moc nevěděl, nezbývalo mu nic jiného, než se postupně ptát  sportovce, se záměrem zjistit co nejvíce informací, aby mu poté sám něco poradil. Začal otázkami- co je vlastně golf za sport, co je jeho cílem, na jeho správné techniky. Hráč mu tedy vysvětlil, co je cílem golfu a jak ho hrát. Následně se ho ptal, čeho by chtěl dosáhnout, co už umí a co k tomu potřebuje. Dostali se ke snům a plánům. Takto to dále pokračovalo celou hodinu.

Když přišel trenér, poděkoval známému za pomoc a požádal ho, zda by strávil krásné odpoledne u golfu a mohl i tím vidět, jaký je jeho svěřenec golfista. Opět s úsměvem souhlasil.

Už při prvních odpalech mladého svěřence, trenér viděl, že se něco změnilo k lepšímu. To co dříve svěřenci dělalo velké problémy, nyní probíhalo, jak mělo. Udivený trenér se ptal svého přítele, co se odehrávalo během hodiny v jeho nepřítomnosti. On mu vše sdělil a trenér si uvědomil možnost, jak svého svěřence dále rozvíjet a zdokonalovat.

Koučování je o sebedůvěře učit se nové věci, ochotě a odvaze převzít za sebe zodpovědnost a uvědomění si možnosti rozvoje.

 

Koučování a psychoterapie s NLP

Co vlastně znamená zkratka NLP? Proč je tak těžké třeba přestat kouřit, nebo se přejídat a jak z toho ven?

Koučování je o nalezení cesty ke zlepšení, o které tušíme, že existuje, ale hledáme ji. Kouč pomáhá tyto cesty nacházet.

NLP nebo-li Neuro-Lingvistické Programování nás učí procházet labyrintem nevědomí a nalézat tam svoje přednosti, schopnosti a zdroje pro zvládnutí jakýchkoliv situací, kterým jsme denně vystaveni. Najít východisko v těžkých situacích,  zorientovat se ve svých myšlenkách,  zvládnout a pochopit všechny pocity a najít kontrolu nad svým životem. NLP  v sobě skrývá obrovské množství životní energie, velkých možností vlastní volby, pochopení sama sebe, odstranění svých omezení a nastavení cesty k vysněným cílům.

 

Co se skrývá pod zkratkou NLP?

 • . Neuro značí neuron. Neuron je nervová buňka, která je schopna přijmout, vést, zpracovávat a odpovědět na specifické signály. Přenáší a zpracovává informace z vnitřního i vnějšího prostředí, a tím podmiňuje schopnost organismu na ně reagovat. Přímá informace z našich pěti smyslů: zrak, hmat, čich, chuť a sluch.

 • . Lingvistické z latinského slova lingua. Co se nám děje právě teď, co se nám stalo včera a co se nám má stát, převádíme do jazyka svého. Vedeme sami se sebou dlouhé dialogy a ty nás každý den k různým úkonům motivují, povzbuzují a ženou kupředu. Většinou je tomu však bohužel naopak. Jazyk je klíčem k našemu světu. Odráží způsoby našeho myšlení, které má přímý vliv na naše sebehodnocení, a tudíž i konání, jež pro nás může být tvořivé, nebo destruktivní.

 • . Programování nám dává nástroje a možnosti, jak být příčinou ve svém světě a nenechat se ovlivňovat pouze okolnostmi našeho každodenního života. Způsob,  jakým se sami programujeme a nastavujeme si hodnoty,  má velký vliv na to, jak vypadá naše realita. Špatné programy nás zvládnou brzdit, vést do slepých uliček,  vytvářet špatná rozhodnutí.  Pokud ovšem pochopíme, které jsou pro nás dobré, dokážeme změnit svůj život, žít a prosperovat podle svého vnitřního Já.

 

Co znamená New Code NLP…

New Code NLP je nový směr v klasickém NLP. Jako klasické NLP pracuje v několika úrovních, při kterých vytváří pozitivní změnu, jež je zcela v rovnováze s vaším životem a světem kolem vás. Jednou z největších výhod New Codu NLP je, že pracuje bez obsahu. To znamená, že jako kouč nebo terapeut nemusím znát téma, které chcete řešit. Tím je zabezpečeno vaše maximální soukromí a zamezení vnějšího vlivu nebo jiného ovlivňování. Více než o problém samotný jde o strukturu, tedy o to, jak člověk vnímá daný problém, jaký v něm vyvolal pocity, představy…

Nic vám tedy nebude bránit řešit jakékoliv téma a budete se cítit v bezpečí. Můžete proto využít svůj plný potenciál a schopnosti a vytvořit tak svůj neuvěřitelný život.

Mohli byste být zvědaví, jak vám New Code NLP může pomoci se změnami, které chcete vytvořit, nebo cíli, kterých chcete dosáhnout. Nebo jen chcete být více uvolnění a získat vnitřní klid. Možná, že máte zájem o zlepšení své vlastní výkonnosti nebo některých aspektů svého vlastního života.

Úkolem New Code NLP je podporovat vás v dosažení záměru a cíle, a to co nejrychleji. Pomocí něj můžete odkrýt váš plný potenciál, pokud mu to sami dovolíte. Staňte se většími ve všech oblastech svého života, které si přejete změnit. Můžete se stát lepšími v komunikaci, ve sportu, v kariéře, jako partner nebo rodič, cokoliv si budete přát.

 

Co by pro vás mohl New Code NLP udělat?

Udělejte si chvilku a zeptejte se sami sebe, co chcete. Co by to mohlo být? V čem byste chtěli požadovanou pozitivní změnu? Jak úžasný by mohl být pocit, kdybyste najednou dokázali řešit problémy, které vás trápí dlouhou dobu a nyní byste je mohli v několika minutách změnit?

Na povrchu New code NLP je kreativita, hravost i smích, v nichž se ovšem skrývá nevědomé nalezení a změna v chování člověka. Zaměřuje se na hledání nežádoucích vzorců v chování, které si člověk sám uvědomuje, nebo řeší následky chování a příčiny, o kterých člověk vědomě neví.

 

Rychlé změny ve vašem životě

Pomocí NLP získáte nové pochopení a schopnosti, jak se velice jednoduše posunout v životě dál, kam chcete. Díky těmto poznatkům dokážete uskutečňovat rychlé a trvalé změny na podvědomé úrovni. V mnoha případech stačí velmi malé změny pro to, aby mohly přijít velké výsledky nejen ve vašem osobním životě, ale také v práci, podnikání, ve sportu…

 Jednou z myšlenek v NLP je, že každý z nás má již nyní všechny vnitřní zdroje a schopnosti nutné k tomu, aby provedl pozitivní změny ve svém životě a v životě svých blízkých. Jinými slovy, máte moc si tvořit svoji vlastní přítomnost, která ovlivní naši budoucnost.

Jedna ze základních myšlenek NLP tkví v tom, že v naší mysli si vytváříme jakési vnitřní mapy (někdy též smyslové mapy), které předchází řeči i vnitřnímu dialogu. Myšlenkové mapy si postupně v životě vytváříme. …

Více se o myšlenkových mapách dozvíte v článku:  „Jak se liší naše vnitřní světy“

 

Co koučování a New Code NLP spolu s terapií přináší?

 • Je určen pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet

 • Může pomoci těm, kteří se chtějí rozvíjet ve své pracovní oblasti i v osobním životě.

 • Je efektivně využíván pro koučování, protože jeho aplikace je zaměřena na vysokou výkonnost, která se projeví naprosto přirozeně.

 • Koučování i terapie je podána velice příjemnou formou. Ta je nastavena přímo na míru zákazníka a jeho požadavků.

 • Pomáhá pro vnitřní změny a léčbu fobií.

 • Pomáhá lidem rozšířit vnímání, porozumět tomu, jak pracuje jejich vědomá a nevědomá mysl, která může zvýšit kvalitu života a zlepšit jejich dovednosti v každodenním životě.

 • Řešené téma bez obsahu, které zaručuje soukromí pro klienta.

 • Jak si vybrat, co chcete změnit, a této změny nejenom docílit, ale také si ji vědomě udržet.

1x 0x

Súvisiace články