Logo

NLP centrum, s.r.o.

O nás

"Úspešná zmena je možná len vtedy, pokiaľ reflektuje aktuálne zážitky, názory, záujmy, obavy a túžby." Naše kurzy sú výsledkom niekoľkoročných praktických skúseností a ich hlavnou úlohou je aktívny rozvoj vášho vedomia a potenciálu. Prebiehajú v atmosfére maximálnej dôvery. Sú vedené zážitkovo, tak, aby ste svoje poznatky mohli hneď aplikovať do praxe.

Pre jednotlivcov ponúkame kurzy (NLP Practitioner, NLP Master Practitioner), workshopy, koučing. Pre tímy pripravujeme tréningy na mieru podľa ich potrieb.
Spolupracujeme s NLP Mezinárodní centrum v Prahe.
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
+421 948 830 813
info@nlp-centrum.sk

Napíšte nám