Logo

Personal Development Hub

O nás

Personal Development Hub (PD Hub s.r.o.) je spoločnosť poskytujúca služby v oblasti pracovno-psychologického a organizačného poradenstva. Našim klientom pomáhame riešiť problémy najmä v nasledujúcich oblastiach: - ROZVOJ ORGANIZAČNEJ KULTÚRY: príprava a realizácia projektov spojených so zvyšovaním úrovne kultúry komunikácie a správania na pracovisku vrátane komunikačnej stratégie a implementácie akčných krokov (kultúra spätnej väzby, kultúra otvorenej komunikácie, kultúra bezpečnosti, implementácia firemných hodnôt, kultúra efektívnych meetingov, a pod.) - VÝBER ZAMESTNANCOV NA KĽÚČOVÉ POZÍCIE: posudzovanie spôsobilosti k výkonu na konkrétnej pozícii, vypracovanie komplexného osobnostného profilu kandidáta na strategickú pozíciu, nastavenie rozvojového plánu novo-nastúpemu manažérovi - PLÁNOVANIE NÁSTUPNÍCTVA: posudzovanie manažérskeho potenciálu prostredníctvom objektívnych diagnostických nástrojov, nastavovanie rozvojového plánu, realizácia tréningov a individuálneho poradenstva v oblasti rozvoja manažérov - ROZVOJ KOMPETENCIÍ U MANAŽÉROV A TÍMOV: príprava a realizácia tréningových programov na mieru podľa konkrétnej potreby (Hlavné oblasti expertízy: tréningy interných trénerov, strategická komunikácia, presviedčanie a argumentácia, prezentačné zručnosti, reputation management a osobný/tímový branding, psychologické aspekty predaja a komunikácie so zákazníkom) - OUTPLACEMENT: podpora zamestnancov pri odchode zo zamestnania najmä pri hromadnom prepúšťaní či odchode dlhoročných pracovníkov s cieľom zvyšovania ich schopnosti ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce Medzi našich klientov patria nadnárodné aj lokálne spoločnosti z rôznych odvetví výroby, obchodu a služieb pôsobiace v SR, ČR, Rakúsku a ďalších krajinách EÚ.

Hogan Assessments Certificate Talent Q Certificate
Naše služby poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku na úrovni native speaker.
Eurovea Galeria, Pribinova 14, 811 09 Bratislava
+421 917 756 394
inquiries@pdhub.eu

Náš najnovší článok

Inteligentní ľudia a pozitívne myslenie

Ak patríte k tým inteligentnejším, nemalo by Vás prekvapiť, že na Vás častejšie doľahnú negatívne myšlienky. Tak to aspoň tvrdil autor v článku „Prečo inteligentní ľudia nedokážu nájsť šťastie?“...

Napíšte nám