Vyhľadajte si organizáciu, ktorá vás posunie vpred

Personal Development Hub (PD Hub s.r.o.) je spoločnosť poskytujúca služby v oblasti pracovno-psychologického a organizačného poradenstva. Našim klientom pomáhame riešiť problémy najmä v nasledujúcich oblastiach: - ROZVOJ ORGANIZAČNEJ KULTÚRY: príprava a realizácia projektov spojených so zvyšovaním úrovne kultúry komunikácie a správania na pracovisku vrátane komunikačnej stratégie a implementácie... Viac
Overený profil

Eurovea Galeria, Pribinova 14, 811 09 Bratislava

+421 917 756 394

inquiries@pdhub.eu