Vyhľadajte si organizáciu, ktorá vás posunie vpred

Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie, psychodiagnostika detí a dospelých, vyšetrenia na zbrojné preukazy, vyšetrenia pre posudkové komisie, psychoterapia, HRV Biofeedback. Viac
Overený profil

Poliklinika JUH, Halalovka 63, 911 08 Trenčín

0903 830 268

petrradur@gmail.com