Vyhľadajte si organizáciu, ktorá vás posunie vpred

Power coaching je tu pre každého, kto chce žiť hodnotný a kvalitný život, kto sa nevzdáva a je rozhodnutý žiť šťastne. Pomocou koučingu vám kouč pomôže nájsť najlepšie riešenie, bude vás sprevádzať na ceste od problémov k riešeniam. Viac
Overený profil

Mýtna 2886/5, 811 07 Bratislava

+421 904 682 754, +421 911 467 629

info@coaching-poradna.sk

Personal Development Hub (PD Hub s.r.o.) je spoločnosť poskytujúca služby v oblasti pracovno-psychologického a organizačného poradenstva. Našim klientom pomáhame riešiť problémy najmä v nasledujúcich oblastiach: - ROZVOJ ORGANIZAČNEJ KULTÚRY: príprava a realizácia projektov spojených so zvyšovaním úrovne kultúry komunikácie a správania na pracovisku vrátane komunikačnej stratégie a implementácie... Viac
Overený profil

Eurovea Galeria, Pribinova 14, 811 09 Bratislava

+421 917 756 394

inquiries@pdhub.eu

Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie, psychodiagnostika detí a dospelých, vyšetrenia na zbrojné preukazy, vyšetrenia pre posudkové komisie, psychoterapia, HRV Biofeedback. Viac
Overený profil

Poliklinika JUH, Halalovka 63, 911 08 Trenčín

0903 830 268

petrradur@gmail.com

"Úspešná zmena je možná len vtedy, pokiaľ reflektuje aktuálne zážitky, názory, záujmy, obavy a túžby." Naše kurzy sú výsledkom niekoľkoročných praktických skúseností a ich hlavnou úlohou je aktívny rozvoj vášho vedomia a potenciálu. Prebiehajú v atmosfére maximálnej dôvery. Sú vedené zážitkovo, tak, aby ste svoje poznatky mohli hneď aplikovať do praxe. Viac
Overený profil

Cukrová 14, 811 08 Bratislava

+421 948 830 813

info@nlp-centrum.sk