O nás

Hovorí sa, že všetko je v hlave..., a preto vznikla i pozitivnamysel.sk

Pozitivnamysel.sk je nový portál duševného zdravia a sebarozvoja. Pozitivnamysel.sk vám pomôže vyhľadať odborníka presne podľa vašich predstáv, či nájde podujatie, ktoré posunie váš život vpred. Ak ste odborník ako mentor, kouč, psychológ alebo psychoterapeut, je to pre vás jedinečné miesto, kde sa môžete prezentovať na profesionálnej úrovni. Hlavným poslaním tohto portálu je i osveta a zlepšenie informovanosti našej spoločnosti o duševnom zdraví.

Zakladateľkami portálu sú Soňa Štefková a Silvia Langermann.


CEO, Co-founder: Mgr. Soňa Štefková MSc.

Soňa získala magisterský titul na prestížnej francúzskej škole ESCP Europe v Paríži, Londýne a Austine, a  okrem toho vyštudovala Marketing a stratégie na Fakulte Managementu UK v Bratislave. Svoje pracovné skúsenosti získala počas praxe v poisťovníctve v USA, ďalej ako konzultantka v Anglicku, a tiež v telco biznise na Slovensku. Momentálne zastupuje rakúsky start-up na slovenskom trhu. V oblasti duševného zdravia, Soňa absolvovala kurz Pozitívnej psychológie pod vedením svetoznámej profesorky Dr. Barbara L. Fredrickson, získala certifikát Akreditovaný kurz Kouč, a momentálne je v procese získania NLP Practitioner certifikátu.


Co-founder: Mgr. Mgr. Silvia Langermann, ACC

Silvia vyštudovala Sociálnu a pracovnú psychológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, ako aj Fakultu Managementu UK v Bratislave. Po  ukončení štúdia si obhájila titul Ltc. (Licence To Coach)  v Odbornom združení Coachok v Budapešti, v odbore Life Coaching, a ďalej získala i certifikát ACC od ICF. Silvia je taktiež zakladateľkou, riaditeľkou a garant spoločnosti Power Coaching s.r.o., ktorá poskytuje výučbu Akreditovaný kurz Kouč. Silvia už niekoľko rokov pôsobí i na univerzitnej pôde, kde vyučuje predmety Úvod do coachingu a Kritické čítanie. Najnovšie sa Silvia venuje i Občianskemu združeniu Nesladím.


"Nech ste akokoľvek dobrý, môžete byť ešte lepší, pokiaľ si to prajete z celého srdca." Mark Victor Hansen