O mne

Cesta emočnej slobody je esencia súboru techník, ktoré pozmeňujú fyzické , emočné či psychosomatické príčiny a to natrvalo. Vo svojej práci vychádzam zo skúseností z vlastného procesu rozpoznávania pravdy o sebe a svojom živote, z vedomostí získaných vzdelávaním a predovšetkým s úctou k osobitosti každého človeka, ktorý hľadá harmóniu a riešenie toho, čo ho v živote dlhodobo alebo krátkodobo trápi. S klientom spoločne prichádzame na príčinu daného problému , ktorý ho oslabuje a bráni mu žiť plnohodnotne a šťastne, v harmónii so sebou a inými .
Myšlienkové vzorce – negatívne presvedčenia o sebe, ktorými sa človek riadi neučil dobre, toto nezvládnem, nikdy nebudem mať dosť peňazí,...). Negatívne emócie (traumy, negatívne spomienky, stres, strachy, panické záchvaty, depresie, posttraumatické poruchy, fóbie, nervozita, obsesie, smútok, strata, hanba, pocit viny, neistota, nedostatok sebavedomia, žiarlivosť, hnev,...). Fyzické problémy (bolesti hlavy, migrény, bolesti chrbta, nespavosť, pomočovanie, astma, artritída, syndróm dráždivého čreva – IBS a iné chronické choroby, zvládanie bolesti a symptómov, urýchlenie zotavenia sa z choroby, po operačnom zákroku,...). Problémy súvisiace so zneužívaním (sexuálnym, psychickým,...). Alergie, dyslexia, závislosti (jedlo, cigarety, alkohol, drogy,...). Zlepšenie vrcholového výkonu (šport, vystúpenia na verejnosti) a veľa ďalších...
V obore pracujem viac ako 3 roky . Kombinujem techniky Silvovej metody, Faster EFT, NLP a koučingu.
Osobne, Skype, telefonicky.
Cyprichova 14, 831 54 Bratislava
+421 911 743 005

Cena sedenia

300,00 € 120 min

Pozn.: Konzultácia trvá maximálne 2 hodiny a vyriešime príčinu už na prvom sedení . Faster EFT je jednoduché a rýchle na osvojenie pre každého, získate tak pomôcku na celý život. Musím tejto technike veriť, aby fungovala? Nie, nie je to nutné.

Napíšte mi