O mne

Volám sa Milada Ragasová Už od detstva ma priťahovalo zisťovanie a snaha pochopiť čo sa skrýva za rozhodovaním a konaním iných, ale aj seba. Postupne som vzdelávaním a poznávaním v praxi prišla k rôznym pochopeniam a poznaniu. Najviac zmien v živote každého človeka začína zmenou samého seba a pochopením, prijatím. Preto som sa postupne stále viac a viac orientovala na socialne, psychologické odbory, aj alternatívne smery, ktoré poskytujú dostatok informácii, techník a prístupov pre individualitu klienta. Môj život zásadne ovplyvnili a zmenili k lepšiemu hlbinné dynamické prístupy (napr. regresná terapia), ktorými sa vieme dostať až do podstaty problému, pochopiť a zmeniť seba a svoj život. Taktiež neurolingvistické programovanie, poznanie o fungovaní ľudskej mysle a schopnosť meniť to, čo vo svojom živote priťahujeme zmenou myslenia, (koučing, hypnóza), ale aj energetická psychológia (EFT). Ďalším veľmi fascinujúcim prístupom sú systémové figúrkové konštelácie, kde pomocou nadhľadu a rozostavení vidíme vplyvy okolia a aj vlastne rozhodnutia, modely správania. Už len tým, že si ich s odstupom a nadhľadom uvedomíme sme schopní meniť svoju situáciu, vzťahy a spôsob života. Postupne svoje skúsenosti a vedomosti ponúkam ďalej a učím ďalších regresných terapeutov, organizačných poradcov, koučov. https://www.milara.sk/referencie
2014 - certifikát MŠ SR- akreditovaný kurz organizačný poradca 2016 - certifikát MŠ SR- akreditovaný kurz poradenstvo v oblasti soc. vzťahov a rozvoja osobnosti Vzdelanie a prax : 2014 rekvalifikácia Kouč (NLP, hypnóza) akreditované MŠMT ČR, 2014 terapeut energetickej psychológie a EFT 2014 EFT Optimal ( kvantová energia s EFT) 2013 akreditovaný certifikát participatívne postupy pre lektorov, trénerov a odborných pracovníkov vo vzdelávaní dospelých /tréning trénerov/ 2013 akreditovaný certifikát hirudológia - poradenstvo a aplikácia hirudo medicinalis 2012 rodinné konštelácie s figúrkami 2007-2010 certifikovaný regresný hlbinný terapeut 2006-2009 reiki I, reiki II, majster reiki 2006- manažer salónu krásy 2000-2003 Pedagogická fakulta Mateja Bela , Banská Bystrica, odbor soc. práca 1996-2007 zamestnanec štátnej správy 1992 - vedúca obchodnej pobočky Od 2006 diagnostika prístrojom quantum medical predaj bylinných produktov a doplnkov výživy Od 2008 manažérska funkcia s.r.o. Od 2008 SZČO v praxi terapeuta, konzultanta, kouča : poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy, činnosť poradcu v oblasti rozvoja osobnosti a tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov numerológia, veštenie kurzy, výcviky a semináre maľovanie obrazov od 1987 poradenstvo a konzultácie pomocou obrazových archetypov a kariet

Môj najnovší článok

Prečo sa nedarí dosiahnuť cieľ, alebo to po čom túžite?

Dosiahnite svoje ciele úspešne. 

Možno ste si už niekedy položili otázku ako to robia iní, keď získajú to, po čom túžia...
Možno ste len na ceste k dosiahnutiu svojho cieľa .


Na začiatku...

Napíšte mi