O mne

Psychoterapiu vykonávam na základe certifikátu a licencie osvedčujúcej psychoterapeutickú odbornosť. Vediem PsycheRhesis, s.r.o.: Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie v Trenčíne.
Klinická psychológia, psychoterapia, súdny znalec v odbore psycholódia.
Klinický psychológ, psychoterapeut PCA.
Poliklinika JUH, Halalovka 63, 911 08 Trenčín
+421 903 830 268

Napíšte mi