O mne

Ako konzultant a tréner, pomáham organizáciám zvyšovať výkon prostredníctvom identifikácie a rozvoja potenciálu u zamestnancov. Špecializujem sa na dizajn a realizáciu systematických rozvojových programov pre obchodné tímy a špecialistov zákazníckych služieb v oblasti komunikačných zručností vrátane argumentácie, presviedčania, vyjednávania, prezentácie a využívania psychológie predaja v obchodnej praxi. S manažérmi pracujem na rozvoji schopností v oblasti vedenia, motivácie a riadenia výkonu. Mám skúsenosti s implementáciou systematických talent management programov, zavádzaním firemných hodnôt, školením interných lektorov, a tiež realizáciou strategických personálnych auditov.
Transactional Analysis - TA 101 Course (Institute of Developmental Transactional Analysis, Hertford, UK). Transakčná analýza v organizáciách, poradenstve a koučingu (ATA SK). Talent Q Certified Practitioner (Certifikačné školenie v práci s metódami Talent Q Assessment Systems). Hogan Assessments Certificatied Consultant (Certifikačné školenie v práci s metódami Hogan - HPI, HDS, MVPI). MSc. in Investigative and forensic psychology (University of Liverpool, UK). BA (Hons) in Psychology and Criminology (University of Liverpool, UK). Applied Psychology (Year 1) (University College Cork, Rep. of Ireland).

Napíšte mi