O mne

Ako konzultant a tréner, pomáham organizáciám zvyšovať výkon prostredníctvom identifikácie a rozvoja potenciálu u zamestnancov. Špecializujem sa na dizajn a realizáciu systematických rozvojových programov pre obchodné tímy a špecialistov zákazníckych služieb v oblasti komunikačných zručností vrátane argumentácie, presviedčania, vyjednávania, prezentácie a využívania psychológie predaja v obchodnej praxi. S manažérmi pracujem na rozvoji schopností v oblasti vedenia, motivácie a riadenia výkonu. Mám skúsenosti s implementáciou systematických talent management programov, zavádzaním firemných hodnôt, školením interných lektorov, a tiež realizáciou strategických personálnych auditov.
Transactional Analysis - TA 101 Course (Institute of Developmental Transactional Analysis, Hertford, UK) Transakčná analýza v organizáciách, poradenstve a koučingu (ATA SK) Talent Q Certified Practitioner (Certifikačné školenie v práci s metódami Talent Q Assessment Systems) Hogan Assessments Certificatied Consultant (Certifikačné školenie v práci s metódami Hogan - HPI, HDS, MVPI) MSc in Investigative and forensic psychology (University of Liverpool, UK) BA (Hons) in Psychology and Criminology (University of Liverpool, UK) Applied Psychology (Year 1) (University College Cork, Rep. of Ireland)

Napíšte mi