Navštívte podujatie, ktoré vám pomôže zlepšiť kvalitu života

termínu ceny

Kurz NLP Practitioner

Prednášajúci: MUDr. Eva Belešová
Chcete vedieť efektívne komunikovať? Zaujíma vás, ako reagovať v rôznych situáciách? Túžite dosiahnuť v živote rovnováhu? Ak ste si minimálne na jednu otázku odpovedali kladne, ste vhodný kandidát na kurz NLP. Vďaka týmto kurzom sa naučíte AKO  počúvať...Viac

Dátum

27.05.2017 - 28.01.2018

Čas

9:30 - 17:00

Cena

1 890,00 €

Racionalita a emócie v našej duši

Prednášajúci: CHOICES
S Ondrejom Gažovičom a Jánom Markošom sa budeme rozprávať o nutnosti, možnostiach a obmedzeniach vzdelávania sa v kritickom myslení. Diskutovať budeme aj o tom, ako naše očakávania, túžby a hodnoty ovplyvňujú to, ako spracúvame informácie, a čo s tým vieme urobiť, a o tom, že rovnako dôležité ako byť vzdelaným...Viac

Dátum

24.10.2017 - 24.10.2017

Čas

18:30 - 20:00

Cena

0,00 €

Víkendové PsychoHRY - Antické dobrodružstvo

Prednášajúci: Otvorená Hra
Príjemný víkend plný zábavy, psychologických hier a nových zážitkov. Spoznaj sám seba a posuň svoje schopnosti na vyššiu úroveň.  Zaži s nami víkend, počas ktorého sa presunieme do antického Grécka - do doby mestských štátov, filozofie a božstiev, výtvarného,...Viac

Dátum

27.10.2017 - 29.10.2017

Čas

18:00 - 13:00

Cena

120,00 €

Akreditovaný kurz KOUČ 104

Prednášajúci: Mgr. Silvia Langermann, ACC
"Akreditovaný Kurz KOUČ 104 hodín" - 25.11.-05.12.2017 Kurz KOUČ 104 hodín je Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/ a jediným kurzom na Slovensku tohto druhu s udelenou akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po absolvovaní kurzu získate...Viac

Dátum

25.11.2017 - 05.12.2017

Čas

8:00 - 18:00

Cena

4 100,00 €

Asertívna komunikácia v každodennom živote

Prednášajúci: Otvorená Hra
1. Neviete vyjadriť svoj názor bez toho, aby ste neskončili v konflikte?   2. Neviete povedať svoje potreby tak, aby boli vypočuté?   Asertivita je rovnocenný postoj k sebe a k druhým. Tento postoj umožňuje a podporuje spoluprácu, čím vytvára priateľskú atmosféru a posilňuje medziľudské vzťahy. Nenaučíme...Viac

Dátum

30.11.2017 - 30.11.2017

Čas

9:00 - 16:00

Cena

175,00 €