Akreditovaný kurz KOUČ 104

Prednášajúci: Mgr. Silvia Langermann, ACC

O Podujatí

"Akreditovaný Kurz KOUČ 104 hodín" - 25.11.-05.12.2017

Kurz KOUČ 104 hodín je Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/ a jediným kurzom na Slovensku tohto druhu s udelenou akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, platné na celom území Slovenskej republiky a oprávňujúce držiteľa ku koučovaniu. Zároveň získate Certifikát ICF/International Coach Federation, predstavujúci medzinárodnú akceptáciu výcviku v koučingu, na základe ktorej môžete získať ďalšie medzinárodné certifikáty ICF.

KOUČ 104 hodín je okrem profesie kouča vhodný aj pre tých, ktorí majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon svojho povolania, t.j. manažéri, personalisti, učitelia, tréneri, špecialisti ľudských zdrojov, poradcovia, odborníci v profesiách zameraných na pomoc iným (fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, zdravotníci, sociálni pracovníci), interní aj externí koučovia (súčasní a budúci) a pod. 70% kurzu tvorí prax, 30% teória. S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.

Obsah kurzu:

História koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Definícia koučingu / Rozdielne školy koučingu / Brief coaching- Peter Szabó / Solution focuse koučing / Self koučing / RESULTS COACHING AnthonyRobbins / Ostatné školy koučingu / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF / Etické princípy / Vytvorenie zmluvy o koučovaní / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Mapa Klienta / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre biznis koučing / Praktické ukážky koučingu / Viktor Frankl / Claude Steiner / Vzťah, partnerstvo kouča a klienta/ Úloha a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta / Samotné koučovanie - prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta

Lektor:

Mgr. Silvia Langermann, ACC

Mgr. Ján Dubnička, PCC

Mgr. Silvia Gallová, PCC

 

Dátum a čas: 25.11.-5.12.2017, 8-18.00 hod.

Miesto konania: Mierová 56, Bratislava-Ružinov

Organizátor: Power Coaching s.r.o., www.coaching-poradna.sk

Prihlasovanie: info@coaching-poradna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011

Cena kurzu: 4100,- Eur s DPH

Kedy?

25.11.2017 - 05.12.2017
8:00 - 18:00

Kde?

Mierová 56
821 05 Bratislava

Cena

4100.00
KÚPIŤ VSTUPENKU