Strategický biznis koučing - 1. modul

Prednášajúci: Mgr. Silvia Langermann, ACC, Mgr. Silvia Gallová, PCC

O Podujatí

Dospelosť ovplyvňuje výchova, ktorú naši rodičia robili najlepšie ako vedeli. Stáva sa, že pri komunikácii posudzujeme a porovnávame sa s druhými ešte skôr, ako dohovorili. O to viac platí tento fenomén v pracovnom prostredí. Naučíme vás trpezlivo a koncentrovane počúvať, a zároveň porozumieť druhému človeku. Akceptovať ľudí v našom okolí.

Pripravili sme dvojdňový 1. modul kurzu Strategický biznis koučing, určený najmä manažérom, riadiacim pracovníkom, riaditeľom, špecialistom ľudských zdrojov a osobám so záujmom získať odborné vedomosti potrebné na výkon biznis kouča.

Čo spolu za dve dni preberieme?
Definícia a história koučingu
Koučing vs. mentoring vs. ostatné prístupy
Koučingový proces
Manažér ako kouč
Peer koučiing
Etika v business koučingu
Osobnosť klienta – jednoduché nástroje na diagnostiku osobnosti
Osobnosť kouča
Základné modely koučingu
Mäkké zručnosti kouča
11 koučovacích kompetencií podľa Medzinárodnej federácie koučov
Koučovacia dohoda – základ vzťahu
Princípy kladenia otázok
Dôvera – prvky a hranice dôvery v koučovacom vzťahu 
Pochopenie princípov zmeny správania
Emócie v procese
Emočná inteligencia kouča 
Prenos a protiprenos
Eric Berne - Stereotypy
Komunikačné kanály – jazyk klienta

LEKTORI:
Mgr. Silvia Langermann, ACC
V roku 2008 som ukončila štúdium Sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied a v tom istom roku som promovala na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského. Titul Ltc. (Licence To Coach) obhájila v roku 2011 v Odbornom združení „COACHOK“ v Budapešti, odbor Life Coaching. V roku 2011 som získala aj licenciu na používanie osobnostného dotazníka GPOP – certifikát oprávňujúci vykonávať osobnostnú psychologickú diagnostiku. V roku 2015 som získala certifikát ACC (Associate Certified Coach) od ICF (International Coach Federation). Od roku 2013 prednášam predmety týkajúce sa koučingu na univerzitnej pôde. Mám za sebou 2 000 life koučingových sedení, 1 400 vitality koučingových sedení, 40 školení a 52 motivačných stretnutí.

Mgr. Silvia Gallová, PCC
Koučing je mojím životným poslaním. Venujem sa mu od roku 2010, pričom som mala príležitosť pracovať s klientami z rozličných sfér – od neziskových organizácií, cez podnikateľov, až po korporátnu sféru. Mojím centrálnym zameraním je biznis koučing, pretože verím, že vďaka tomuto nástroju a firemnej kultúre postavenej na koučingu dokážeme pre ľudí vytvoriť bezpečné pracovné prostredie na rast a vysoký výkon. Koučing vnímam aj ako mimoriadne vhodný nástroj na vedenie strategických zmien, najmä ak je kombinovaný s agilnými metódami práce s tímom a vizuálnymi technikami. Okrem samotného vykonávania koučingu na úrovni jednotlivcov či tímov vediem aj viaceré výcviky v korporátnej oblasti, ako aj pre širokú verejnosť. Ako ICF mentor-kouč sa venujem aj individuálnemu rozvoju profesionálnych koučov.
Vyštudovala som žurnalistiku, neskôr postgraduálne medzinárodné vzťahy a európske právo, som držiteľkou Diploma in Business Coaching, certifikátu z intergratívneho koučingu. Zároveň som registrovaná ako mediátorka na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, certifikovaná trénerka a facilitátorka.

Všetko so všetkým súvisí, Strategický biznis koučing Vás posunie k vysnenému cieľu nielen v kariére...
Prihlášky posielajte na info@coaching-poradna.sk

Kedy?

07.10.2017 - 08.10.2017
9:00 - 17:00

Kde?

Mierová 56
821 05 Bratislava

Cena

1000.00
KÚPIŤ VSTUPENKU