Strategický biznis koučing - 4. modul

Prednášajúci: Mgr. Silvia Langermann, ACC, Mgr. Silvia Gallová, PCC

O Podujatí

Dvojdňový 4. modul kurzu Strategický biznis koučing je určený najmä manažérom, riadiacim pracovníkom, riaditeľom, špecialistom ľudských zdrojov a osobám so záujmom získať odborné vedomosti potrebné na výkon biznis kouča.

OBSAH:
Definícia firemnej kultúry
Vedenie zmeny na firemnej úrovni
Fázy zmeny
Komunikácia zmeny
Zavádzanie koučingovej kultúry
Nástroje koučingovej kultúry: koučingová spätná väzba, koučingový mentoring, manažérske koučingové konverzácie, koučovanie a manažment výkonnosti, rola interného kouča
Umenie koučovať a byť koučovaný
Špecifiká role interného kouča
Zmluva- dvoj a troj dohoda
Atribúty efektívnej stratégie
Vytvorenie implementačnej stratégie koučovacej firemnej kultúry
Strategické koučovanie (vytváranie stratégií pomocou koučingu)

LEKTORI:
Mgr. Silvia Langermann, ACC
V roku 2008 som ukončila štúdium Sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied a v tom istom roku som promovala na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského. Titul Ltc. (Licence To Coach) obhájila v roku 2011 v Odbornom združení „COACHOK“ v Budapešti, odbor Life Coaching. V roku 2011 som získala aj licenciu na používanie osobnostného dotazníka GPOP – certifikát oprávňujúci vykonávať osobnostnú psychologickú diagnostiku. V roku 2015 som získala certifikát ACC (Associate Certified Coach) od ICF (International Coach Federation). Od roku 2013 prednášam predmety týkajúce sa koučingu na univerzitnej pôde. Mám za sebou 2 000 life koučingových sedení, 1 400 vitality koučingových sedení, 40 školení a 52 motivačných stretnutí.

Mgr. Silvia Gallová, PCC
Koučing je mojím životným poslaním. Venujem sa mu od roku 2010, pričom som mala príležitosť pracovať s klientami z rozličných sfér – od neziskových organizácií, cez podnikateľov, až po korporátnu sféru. Mojím centrálnym zameraním je biznis koučing, pretože verím, že vďaka tomuto nástroju a firemnej kultúre postavenej na koučingu dokážeme pre ľudí vytvoriť bezpečné pracovné prostredie na rast a vysoký výkon. Koučing vnímam aj ako mimoriadne vhodný nástroj na vedenie strategických zmien, najmä ak je kombinovaný s agilnými metódami práce s tímom a vizuálnymi technikami. Okrem samotného vykonávania koučingu na úrovni jednotlivcov či tímov vediem aj viaceré výcviky v korporátnej oblasti, ako aj pre širokú verejnosť. Ako ICF mentor-kouč sa venujem aj individuálnemu rozvoju profesionálnych koučov.
Vyštudovala som žurnalistiku, neskôr postgraduálne medzinárodné vzťahy a európske právo, som držiteľkou Diploma in Business Coaching, certifikátu z intergratívneho koučingu. Zároveň som registrovaná ako mediátorka na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, certifikovaná trénerka a facilitátorka.

Kedy?

13.10.2017 - 14.10.2017
9:00 - 17:00

Kde?

Mierová 56
821 05 Bratislava

Cena

1000.00
KÚPIŤ VSTUPENKU