Ako mať zdravé sebavedomie a dobré vzťahy (Autorka: Milada Ragasová)

Naše vzťahy s okolím sú často odrazom vzťahu samých k sebe. Kto nemá pocit lásky a tolerantnosti k sebe, nedokáže byť naozaj láskavý a tolerantný k okoliu. Kde a ako vznikajú vzorce správania a ako ich možno zmeniť?

Naše vzťahy s okolím sú často odrazom vzťahu samých k sebe. Možno ste už počuli, videli vtip, kde osoba ide za susedom si požičať kladivo. Skôr ako zaklope si predstaví, že sused mu kladivo nepožičia. Potom zaklope a rovno susedovi vrazí. Presne takto je to s našimi vzťahmi, na základe toho ako hodnotil pán vo vtipe seba sa správal k susedovi. Možno zhodnotil, že nie je dosť dôležitý, aby mu sused požičal kladivo, možno zhodnotil, že sused je zlý človek. Tieto postoje sú vzorce správania, ktoré si niekedy vytvoril, alebo prevzal. To, aby sme mali vyrovnane a dobré vzťahy, najprv je potrebné zmeniť a vyrovnať vzťah sám k sebe. Kto nemá pocit lásky a tolerantnosti k sebe, nedokáže byť naozaj láskavý a tolerantný k okoliu. Kde a ako vznikajú vzorce správania?

Náš mozog je veľmi dobrý systém, ktorý riadi naše telo, myslenie, ale aj emócie a tým pôsobí na všetko na čom nám záleží. Vytvára a preberá si kvantum vzorcov a balíkov správania a podľa nich často reagujeme, konáme, cítime sa. Áno, správame sa často podľa nejakých vlastných vzorcov. Aby sme mohli rýchlo reagovať, správame sa podobne ako počítač, riadime sa vzorcami. Náš mozog, alebo naša psychika, vždy úspešne vyberá taký, ktorý (na základe predošlých skúsenosti svojich alebo videných) zvolí ako najefektívnejší. Najefektívnejší často však nie je ten, ktorý nám vytvára príjemne alebo dobré vzťahy. Niekedy sa doslova ľudia dostávajú do konfliktu sami so sebou. Ako je to možné? Jednoducho tieto vzorce si vytvárame a preberáme v období, keď sme v brušku a v útlom detstve. Vtedy nevieme ešte celkom zhodnotiť všetky súvislosti, alebo nemáme možnosť riešiť situáciu, lebo sme len deťmi.

Mnohé vzorce postojov, správania a emócií sú ovplyvnené daným spoločenským postojom, ktorý sa dávno zmenil. Mnohé sú len prevzaté ako "hotové pravdy" našich rodičov, učiteľov, spolužiakov, súrodencov a ovplyvňujú možnosť byť sám sebou. Takto sa človek dostáva do konfliktu najprv so sebou. Nevie, prečo je výbušný, klame, prečo žiarli, prečo mu vadí ten kolega, prečo sa správam rovnako ako otec. Postupne prerastá vnútorne pnutie na vzťahy s okolím. Obviňuje iných, že oni za to môžu, keď ma vytáča, keď mu nemôžem veriť, prečo mám stále rovnaké partnerky, prečo mi to robí partner. Alebo obviňuje sám seba, že nie je dosť dobrý, preto mi to robí, preto nemôžem ísť preč, preto nemôžem mať inú prácu.

Náš mozog, aby pracoval naozaj rýchlo, má schopnosť vnímanú realitu prispôsobiť nášmu postoju. Takto dotvára, prehliada, skresľuje, zaradí informácie akoby do kategórii napr. všetci muži, všetky ženy a podobne. Potom sa často udeje to, že konáme na základe starých vzorcov, aj keď realita sa dávno zmenila. Poprípade svojim postojom nedovolíme iným, aby sa chovali k nám inak a priťahujeme „ stále rovnaký scenár".
Dnes už vieme, že to, ako sa správame je súbor viacerých činiteľov. Na jednej strane je to, to čo sme sami zažili. Každá naša prvá skúsenosť je pre mozog a náš impulz pre vytvorenie nového poznania – nového vzorca správania. Potom s malými obmenami vždy, keď sa do podobnej situácie dostaneme reagujeme viac-menej rovnako. Použijeme už vytvorený vzorec správania. Neuvedomíme si mnohokrát, že situácia sa už mohla zmeniť a to čo sme pomocou tohto vzorca kedysi získali, prestávame dosahovať. Napríklad keď sme malé deti v určitom momente zistíme, že keď sa správame určitým spôsobom mama nám dá väčší prejav lásky. Toto opakujeme celé roky a u mamy to funguje, možno spočiatku aj u priateľky. No zrazu sa stane, že okolie reaguje na prejav odmietavo, alebo sami sa v tomto prejave necítime dobre. Avšak mozog má vzorec správania tak zafixovaný, že ho stále opakuje.

Ďalším z činiteľov je rodina, v ktorej vyrastáme. Ich hodnoty, vzorce správania, postoje, názory toto všetko preberáme v útlom detstve a počas vývinu v brušku, ako vzorce pre život, mnohokrát v celých balíkoch s pocitom, myšlienkou, vzťahom, bolesťou. Preberáme celé balíky vzťahu rodičov k sebe navzájom, vzťah súrodencov k rodičom a opačne, vzťah k životu, pocite šťastia, prijatia, radosti, samoty. Pri rozoberaní v dospelosti vzťahov a porovnávaní z detstva toho, čo videli u rodičov, často sú to tie iste scenáre, alebo presný opak, či kombinácia rodičovských tém.

V detstve sme aj pod silným vplyvom učiteľov a spolužiakov, kamarátov v okolí. No najviac sme pod vplyvom školského systému. Niektorí už od jasličiek až po strednú školu. Systém, okolie, učiteľky vplývajú na dieťa viac hodín denne ako prirodzená rodina. Preberáme veľa vzorcov správania od tých, s ktorými sa stretávame. Ak má dieťa šťastie, tak pedagóg je vyzrela a humánna osobnosť. Pôsobí na dieťa tak, že mu zvyšuje jeho sebavedomie a podporuje ho v láske k sebe a k okoliu. Zväčša je to však naopak. V škole je dieťa pod silným vzorcom učenia pomocou hľadania chýb. V prípade že sa nájdu v podstate na nevedomej úrovni utvrdené ako hlúpe, či menejcenné. Deti sú často svedkom, alebo sami sa podieľajú na šikane a odmietaní. Najviac je pozitívne hodnotené dieťa, ktoré sa úplne podrobí a opakuje to, čo od neho systém, učiteľ, rodič chce. Dieťa je schopné podvedome nasávať všetky vzorce aj tie, ktoré dospelý „úspešne" tají. Príde dospelosť a z dieťaťa je dospelá osoba. Avšak aj ako dospelá sa nevedome riadi týmito vzorcami z detstva, nie je slobodná. Často sa bojí hovoriť svoj názor, pracuje a možno nemá svoju prácu rád, neustále hľadá na sebe a iných chyby, bojí sa akejkoľvek zmeny, či vybočenia z bežných koľají, lebo istota a podobne.

To aké máme vzorce a ako myslíme nám dovolí zamerať pozornosť vo svojom živote na určité veci, alebo nedovolí. Jednoducho ako som už spomenula, mozog skresľuje, domýšľa a vypúšťa realitu tak, aby sa priblížila našim postojom. Keď človek zmení postoje a vzorce, mozog dokáže zaregistrovať aj možnosti a veci, ktoré pred tým filtroval a dával do nevedomia. Existujú techniky, ktorými sa vieme odhaliť vzorce brániace dosiahnutiu našich cieľov. Existujú techniky, pomocou ktorých sa vieme vrátiť v mysli do obdobia ich vzniku a tam ich meniť.

Autorka: Milada Ragasová

8x 0x