Ako reagujeme na emócie iných?

Isté životné obdobia prinášajú príjemný závan emócií a porozumenia. Ľudia sa snažia byť empatickejší najmä k svojim blízkym. Aj kolegovia sú akísi milší. Občas počas bežných dní nás zase prepadne pocit, že nikto nechápe Vaše emócie, či nerozumie Vašim pocitom. Chyba však nemusí byť na Vašej strane!

Ako reagujeme na emócie druhých?

 

Isté životné obdobia so sebou prinášajú príjemný závan emócií a porozumenia. Ľudia sa snažia byť empatickejší najmä k svojim blízkym. Aj kolegovia sú akísi milší. Občas počas bežných dní nás zase prepadne pocit, že nikto nechápe Vaše emócie, či nerozumie Vašim pocitom. Chyba však nemusí byť na Vašej strane!

Každý človek má v sebe mechanizmus, ktorý prebieha v dvoch fázach a to rozpoznávanie emócie a následné reagovanie na túto emóciu.  Každý tento mechanizmus  využíva v inej miere.

Takže ak sa Vám zdá, že sa niekto nevie vcítiť do Vašich pocitov, môže to byť preto, že jeho empatia sa nachádza v inom, resp. nižšom pásme ako tá Vaša.

Ako reagujeme na emocíe druhých?

Kvantitatívne  Baron - Cohen (2014) rozlišuje štyri stupne empatie – nízka, stredná, nadpriemerná, veľmi vysoká. Kvalitatívne popísanie empatie je v siedmich pásmach.

Úroveň 0: jednotlivec nemá žiadnu empatiu – absencia emócií.  Tento typ človeka je schopný trestných činov bez pocitu viny. Existuje pozitívna (patria tam jednotlivci s autizmom – majú morálny svet, nesprávajú sa kruto) a negatívna (patria tam psychiatrické poruchy osobnosti – psychopatická, narcistická, hraničná).
Úroveň 1: jednotlivci sú schopní ublížiť svojmu okoliu, no zároveň sú schopní do istej miery reflektovať svoje činy a prejaviť emócie vo forme ľútosti.
Úroveň 2:  jednotlivci dokážu zabrániť fyzickej agresii, no nevedia úplne ovládať svoje emócie, môžu kričať, urážať druhých. Nevedia vnímať ostatných.
Úroveň 3: jednotlivci si uvedomujú svoj nedostatok empatie, často sa ľuďom vyhýbajú, nie sú zruční v sociálnej interakcii.
Úroveň 4: jednotlivci, ktorí nerozprávajú o svojich pocitoch a emóciách.  Ich priateľstvá sú založené na spoločných záujmoch, aktivitách.
Úroveň 5: jednotlivci sa zaujímajú o emócie iných, čo iní robia, sú pozorní v interakcii. Vedia zachytiť informácie v komunikácii bez toho, aby sa priamo pýtali. Často tu nachádzame skôr ženy ako mužov.
Úroveň 6: jednotlivci opúšťajúci svoje záujmy, aby mohli podporiť ostatných. Extrémne pozitívna empatia vedie k úvahe, či jednotlivec príliš zameraný na iných môže až zanedbať sám seba a svoje emócie a potreby.

Napriek tomu, že nie každý z nás oplýva rovnakou schopnosťou vcítiť sa  do iných, cení sa aj snaha pochopiť emócie toho druhého.

0x 0x