Čo je presne biznis koučing?

Biznis koučing nie je pre každého. Je pre ľudí, ktorí sa neboja úspechu a zodpovednosti.

Biznis koučing nie je pre každého. Je pre ľudí, ktorí sa neboja úspechu a zodpovednosti.

V biznise a v pracovných záležitostiach treba niekedy prehodiť výhybku, aby sa život vrátil do správnych koľají. Keď sa ale dlhšie vezieme určitým smerom, ani si nevšimneme, že sme minuli niekoľko križovatiek, na ktorých sa výhybky prehadzovali už len zotrvačnosťou. V biznise sa veľmi často nevezieme sami, vezú sa s nami ďalší ľudia, za ktorých možno dokonca aj zodpovedáme. Určujeme aj pre nich smer, ktorý nás má doviesť do cieľa.  

Je preto dobré, keď sa k nám na tejto ceste pridá niekto nezainteresovaný, nezaujatý, niekto kto situáciu triezvo vníma zvonka a rozjasní našu „slepotu“. Nepotrebujeme konzultanta, ktorý ponúkne všeobecné návody a navrhne riešenia, ktoré sú pre nás nereálne, alebo ich máme celú kopu. Potrebujeme niekoho, kto sa diskrétne povezie kus cesty s nami, akceptuje nás ako človeka, pomôže nám spoznať seba samého, naučí nás komunikovať, zodpovedne rozhodovať, asertívne reagovať a vnímať všetky náznaky okolia, ktoré motivovanému manažérovi dopomôžu k vyšším výkonom na ceste za úspechom.

AK DÁŠ ČLOVEKU RYBU, NASÝTIŠ HO PRE TENTO DEŇ. AK HO NAUČÍŠ RYBY LOVIŤ, NASÝTIŠ HO PRE CELÝ ŽIVOT (orientálne príslovie).

 

 

1x 0x