Čo je to koučing?

Stretávam sa denne s otázkou od známych, či kamarátov, čo je to koučing a ako to vlastne prebieha?

Koučing - čo to je?
Stretávam sa denne s otázkou od známych, či kamarátov, čo je to koučing a ako to vlastne prebieha?

Mnohí sa s koučingom stretli vo firmách, a častokrát to nie je skutočný koučing, ktorý má mať transformačný efekt na jednotlivca. Veľakrát sa pod koučingom označujú rôzne profesie, ktoré so skutočným koučovaním majú málo spoločného. Nejde totiž o tréning nejakej zručnosti. (stretla som sa aj so "spánkovou koučkou" čiže niekto, kto naučí dieťa spať, to len na ilustráciu. )

Možno by som začala skôr tým, čo koučing nie je.

KOUČING nie je poradenstvo, či "consulting". Kouč nedáva rady a nesnaží sa vyriešiť mudrovaním problémy iných. Nepomáha teda radami.

KOUČING nie je terapia a kouč nesupluje psychológa. Aj keď ide o hlboký a úprimný rozhovor, ktorý vyžaduje dôveru koučovaného v kouča, kouč nemá tendencie pitvať sa a rozpitvávať vašu minulosť. 

KOUČING nie je ani mentoring. Kouč nie je a ani nemôže byť expertom na každú oblasť biznisu, či života. Nedáva teda expertízne rady a nementoruje klienta.
 

Čo to ten koučing teda je?
Koučing podľa ICF (International Coaching Federation) je istý typ transformačného rozhovoru, ktorý sa vyznačuje nadviazaním  dôvery s koučovaným.
Pri individuálnom stretnutí je rešpektujúcim typom dialógu kouča a koučovaného. Orientuje sa na ciele a budúcnosť klienta, teda narozdiel od terapie, nesústreďuje sa na minulosť. 

Kouč necháva koučovaného klienta prebrať na seba zodpovednosť za svoje rozhodnutia a verí, že každý človek má v sebe dostatok zdrojov na nájdenie riešenia, či odpovede.

Použijem metaforu na lepšie vysvetlenie. Kouč pomocou silných otázok akoby "svieti baterkou" na miesta, ktoré sú u klienta v mysli neprebádané. Mnohokrát sa stáva, že klient si pri koučingu uvedomí tie správne riešenia.
Koučovaný dospieva k uvedomeniu, ktoré má efekt na jeho ďaľšie životné rozhodnutia. Kouč sprevádza klienta na ceste k seba rozvoju a odstráneniu bariér, ktoré mu bránia v rozhodnutiach. 

Koučing bol donedávna vnímaný len ako nástroj na rozvoj manažérov, ale v súčasnosti ho využivajú aj bežní klienti na svoj individuálny rozvoj. 

Pri koučingu využívajú rôzne nástroje, ktoré majú pôvod aj v psychoterapii. Sú to rôzne projekčné metódy a rovnako aj nástroje typické pre manažérske rozhodovanie, ako napríklad škálovanie, či mind map.

Ak vás to zaujalo, a máte pocit, že sa potrebujete zorienotvať v sebe, alebo nakopnúť, budem rada, ak sa mi ozvete a môžeme sa osobne stretnúť.

Autor: Jaroslava Bernáthová 

 

0x 0x