Čo prináša koučing?

Rôzne situácie vyžadujú rôzne techniky. Každá metóda má svoje výhody a opodstatnenie. Dôležité je vybrať to, čo je práve v tej danej chvíli pre mňa najvhodnejšie.

Do koučovacieho vzťahu zväčša vstupujú ľudia už s nejakou tou skúsenosťou. Majú nastolenú otázku či problém a v rámci svojho hľadania vyskúšali rôzne metódy, techniky. Niečo zafungovalo, niečo možno nie. V konečnom dôsledku stále nie sú spokojní, kam sa posunuli a ta hľadajú ďalej. Ako práve im môže byť koučing nápomocný? 

 

Čo je to koučing? 

Jednou vetou, koučing je proces, ktorý nám pomáha dostať sa z bodu A, bo súčasnosti, do bodu B, dosiahnutie vytúženého cieľa, tou najrýchlejšou a najefektívnejšou cestou (pre nás). 

Koučingová metóda, ktorú využívam v praxi, sa opiera o základné poznatky neurovedcov o tom, ako funguje mozog. Tie sú pretavené do jednotlivých koučovacích nástrojov a rešpektujeme ich počas celého koučovacieho sedenia. 

Samotný prístup sa nazýva Resutls Coaching System. Jeho zámerom je prinášať výsledky s maximálnym využitím procesu, systému, štruktúry. Ponúka efektívnu cestu za dosiahnutím pozitívnych zmien tým, že  mení, zvyšuje kvalitu myslenia. Viac o samotnej metóde nájdete na stránkach Neuroleadershipu

Koučing, spravidla, pokrýva dve roviny. Ak sa chcem vysporiadať s vybranými situáciami, aktuálnymi témami, hovorím o tranzakčnom koučingu. Je kratší, sedenia nemusia na seba nadväzovať. Môže to byť aj jedno či len dve stretnutia. 

V prípade, že chcem do života vniesť komplexnú zmenu, hovoríme o transformačnom koučovaní. Vyžaduje dlhší prístup, sedenia na seba nadväzujú procesne aj obsahovo. Spolupráca môže byť rozložená na 3 až 6 prípadne 12 mesiacov. 

 

Čo môžem očakávať? 

Základné princípy Results Coachingu hovoria o tom, že:

 

1. UČÍM SA 

Úloha kouča nie je postavená na radách a hodnotení. Kouč ovláda proces. Klient, ktorý vstúpil do koučingu, prináša obsah, tému. V tomto aspekte je klient jediný, najlepší expert na svoj život. Kouč ho plne rešpektuje a napomáha mu v nachádzaní odpovedí na jeho otázky. Prichádza si tak na nové myšlienky, nápady, ako si udržať nadhľad, zachovať chladnú hlavu, pracovať so svojimi emóciami, objaviť silné stránky, rozvíjať svoj potenciál… Kouč je, obrazne povedané, technickým sprievodcom na ceste jeho učenia sa. 

 

2. HĽADÁM RIEŠENIA

Spolupráca kouča a klienta sa venuje najmä hľadaniu riešení. Minulosť neanalyzujeme do hĺbky. Nevieme ju zmeniť, ale môžeme sa z nej učiť. Efektívne sa obzrieme za minulými akciami, aktivitami, činnosťami a ich dôsledkami. Čo sme sa vďaka tomu naučili? Ako to môžeme využiť dnes, zajtra, aby sme zrealizovali žiadanú zmenu v našom živote? 

 

3. JE TO NÁROČNÉ

Mať kouča je náročné. Je to záväzok, ktorý vyžaduje nielen finančnú investíciu ale aj čas. Veľa času. Zmena, ktorú chcem vidieť vo svojom živote vyžaduje plné nasadenie,  veľa energie, disciplínu, pevnú vôľu. Samotné premýšľanie je málo platné. Ak chcem zmenu, musím aj konať, niečo robiť. Zmena zvyčajne prináša so sebou nové myslenie, nové akcie, nové návyky. Pustiť sa do nových návykov znamená robiť zaužívané veci inak. Robiť veci inak, znamená často vychádzať zo svojej komfortnej zóny a to je nie vždy príjemné. 

 

4. MÁ TO ŠTRUKTÚRU 

Proces koučovania ako aj jednotlivé sedenia sa opierajú o štruktúru. Kouč a koučovaný sa spolu dohodnú na postupe, ktorý budú uplatňovať v priebehu celého koučovacieho vzťahu aj na jednotlivých sedeniach. Pričom sa štruktúra môže meniť podľa požiadaviek a potrieb klienta.    

 

Aký je rozdiel medzi koučingom a poradenstvom? 

Jednotlivé metódy sa líšia najmä nástrojmi, ktoré využívajú a vďaka nim zameriavajú pozornosť. 

Koučing sa zameriava na budúcnosť a hľadanie riešení. 

Poradenstvo ponúka riešenia, ktoré fungovali v minulosti, sú overené skúsenosťou a aplikujú sa na nové problémy súčasnosti. 

Rôzne situácie vyžadujú rôzne techniky. Každá metóda má svoje výhody a opodstatnenie. Dôležité je vybrať to, čo je práve v tej danej chvíli pre mňa najvhodnejšie. 

 

1x 0x