Gramatika šťastia (I) - Úvod

V krátkom zhrnutí vysvetlím, čo mám v úmysle. Cieľom tejto práce je ozrejmiť a ukázať, ako prostredníctvom systému zdravých návykov, ako kognitívnych, tak aj emocionálnych a behaviorálnych, je možné viesť lepší život v zmysle vlastnej skúsenosti – životnej skúsenosti.

V krátkom zhrnutí vysvetlím, čo mám v úmysle. Cieľom tejto práce je ozrejmiť a ukázať, ako prostredníctvom systému zdravých návykov, ako kognitívnych, tak aj emocionálnych a behaviorálnych, je možné viesť lepší život v zmysle vlastnej skúsenosti – životnej skúsenosti.

To znamená, ako vysvetľuje Mihaly Csikszentmihalyi vo svojej knihe „Flow: Psychológia optimálneho prežívania“, ktorá je bestsellerom preloženým do viacerých jazykov, šťastie nie je nič iné ako niečo založené na kvalite našich skúseností v každom momente nášho života.

Takouto formou, keď sme schopní mať pozitívny zážitok, hoci aj na pár okamihov, v tom momente dosahujeme šťastie.

Bude záležať na nás, či neskôr budeme schopní zachovať i udržať si túto kvalitu skúseností v čase alebo ju necháme odísť.

Preto si myslím, že tento program vám môže skutočne pomôcť. Nie terapeutickým spôsobom, pretože to nie je moja úloha. Nie som certifikovaný psychológ. Ale v oblasti koučingu, zdravia a pohody.

A práve v tejto oblasti chcem túto prácu uviesť do praxe. Praktickým spôsobom pretaviť tieto myšlienky na niečo reálne pomocou systému koučingu – čo je typ práce, v ktorej prostredníctvom otázok porozumie koučalebo klient – kam je potrebné sa pozerať, aby dosiahol odpovede od samého seba .

Pýtať sa klienta prostredníctvom sokratovského dialógu, aby on sám dosiahol svoje vlastné závery prostredníctvom toho, na čo ho svojimi otázkami upozorníme. Bez nutnosti usmerňovať ho alebo ovplyvňovať, avšak takým spôsobom, aby bol sám klient ten, kto robí svoje vlastné rozhodnutia.

Fernández Cantalapiedra, D. (2021). Gramática de la felicidad. FIT-REPETITION. ISBN 978-80-973905-0-1
Photo: https://unsplash.com/photos/FaaZgfFNIwA

0x 0x