Gramatika šťastia (II) - Prečo tento manuál

Ak dokážeme študenta stimulovať, modelovať jeho vlastné skúsenosti a ciele, a teda aj jeho osobnosť pomocou rôznych podnetov, ktoré dostane od učiteľa, ktorý je motivovaný pomáhať mu žiť dobrý život, bude to nepochybne niečo pozitívne.

To, čo som spomenul ako prvé je, že v živote existuje veľa dôležitých aspektov, ktoré môžu určiť rozdiel medzi dobrou a zlou životnou skúsenosťou.

Jedným z týchto aspektov je nepochybne produktivita, osobná realizácia a najmä ovládanie a kontrola nášho vedomia. Čo sa týka myšlienok a ich kontroly, hovoríme o duševnej hygiene.

Ak premýšľame jasne, cítime sa lepšie, ba čo viac, pomáha nám to žiť jasnejší, definovanejší a produktívnejší život.

Ja sám, autor tohto manuálu, používam myšlienky z tejto príručky už niekoľko rokov ako súčasť môjho povolania – učiteľa na strednej škole. Písal som ju mysliac aj na svojich študentov.

V školskom systéme, prakticky bez rozdielu o akú krajinu ide, sa učí veľa technických predmetov, ale neučí sa žiť. Sú veci, ktoré sa učíme ako samozrejmosť a veci, pri ktorých sa očakáva, že sa ich naučíme inde.

Existujú veci, ktoré nám môžu slúžiť ako inšpirácia, povzbudiť nás k tomu, aby sme žili lepší a produktívnejší život, život užitočnejší, život lepšie využitý z hľadiska doby a obsahu.

Prirodzenie, je pravdou, že nie je možné dať zodpovednosť za výučbu spôsobu života svojich študentov učiteľom, majstrom a iným odborným učiteľom formálneho vzdelávania, či už na základnej, strednej alebo dokonca na vysokej škole.

Je to však ideál. Ideál, ktorý je dnes pravdepodobne nedosiahnuteľný, aby učiteľ bol schopný preniesť poznatky o živote do života svojich študentov.

Ale to, že dnes ide o niečo dosiahnuteľné, neznamená, že to je ideál, na ktorý by sme mali zabudnúť.

Aj keď tento ideál môže byť nejakým spôsobom neprístupný, nie je menej pravdou, že by mal slúžiť ako svetlo. Ako signál alebo sprievodca, aby ste vedeli, že existujú lepšie vzdelania, ktoré aj keď dnes asi nie sú možné, mali by byť Polárkou, ktorá nám ukáže cestu, ktorú musíme nasledovať na rôznych úrovniach vzdelávania.

Mali by sme študentovi nejakým spôsobom pomôcť spoznať, čo znamená žiť život a ukázať cestu odhodlania k sebazdokonaľovaniu a boju za to, aby bol každý deň lepší.

Ak dokážeme študenta stimulovať, modelovať jeho vlastné skúsenosti a ciele, a teda aj jeho osobnosť pomocou rôznych podnetov, ktoré dostane od učiteľa, ktorý je motivovaný pomáhať mu žiť dobrý život, bude to nepochybne niečo pozitívne.

Študenti budú nepochybne nielen občanmi s technickými znalosťami, ale prinesieme im aj mnoho výhod, pretože sú to ľudia, ktorí budú „vedieť“, ako majú žiť od začiatku.

A v zásade to budú ľudia, ktorí budú produktívnejší.

Fernández Cantalapiedra, D. (2021). Gramática de la felicidad. FIT-REPETITION. ISBN 978-80-973905-0-1
Photo: https://unsplash.com/photos/Ls4XT8n2Ddc

0x 0x