Gramatika šťastia (III) - Čo chceme od života

Človek všeobecne chce: 1. Žiť dlhý, zdravý a produktívny život. 2. Chce žiť šťastný život v zmysle pocitu psychologickej a emočnej primeranosti. 3. Chce mať dobré osobné vzťahy s ostatnými. 4. Chce určitým spôsobom dosiahnuť ciele a méty, ktoré ste v živote stanovil.

Aj keď je diskutabilné, či je možné všetkých ľudí je možné hádzať do jedného vreca, je pravdou, ako naznačuje Albert Ellis – americký psychológ, ktorý vytvoril Rational Emotive Behavioral Therapy (REBT) – že človek všeobecne chce:

1. Žiť dlhý, zdravý a produktívny život.
2. Chce žiť šťastný život v zmysle pocitu psychologickej a emočnej primeranosti.
3. Chce mať dobré osobné vzťahy s ostatnými.
4. Chce určitým spôsobom dosiahnuť ciele a méty, ktoré ste v živote stanovil.
 

Fernández Cantalapiedra, D. (2021). Gramática de la felicidad. FIT-REPETITION. ISBN 978-80-973905-0-1
Photo: https://unsplash.com/photos/BsmsRdW_hEk

 

 

0x 0x