Interview s koučkou a lektorkou Evou Martinovičovou

Dnes vám prinášame interview s koučkou a lektorkou Evou Martinovičovou, ktorej poslaním je poskytovať klientom možnosť objaviť vlastný potenciál a nájsť samého seba v rôznych oblastiach života – profesijnej aj súkromnej.

Koučka a lektorka Mgr. Eva Martinovičová má dlhoročné skúsenosti s vedením ľudí, tímov a projektov. Pri práci využíva nielen teoretické, ale predovšetkým praktické skúsenosti, ktoré nadobudla štúdiom, vzdelávaním a praxou v biznise.

 

1. Prečo ste sa v živote rozhodli pre prácu-poslanie koučky?

15 rokov som pracovala vo farmaceutických firmách na rôznych pozíciách, z toho 10 rokov na pozícii sales manažéra. Bola som zodpovedná nielen za riadenie biznisu, ale predovšetkým za vedenie tímov a rozvoj ľudí. Za tie roky som absolvovala rôzne tréningy vrátane koučingu. Koučovací prístup sa vždy osvedčil, ako manažérke mi účinne pomáhal viesť tímy k väčšej efektivite a ľudí k tvorivosti a spokojnosti.

Keď som sa rozhodla odísť z korporátneho prostredia, môj cieľ bol jasný. Od koučujúcej manažérky bol iba krôčik k profesionálnemu koučingu. Priznávam, že až na koučovacom výcviku som pochopila, že to, čo sa vo firmách vydáva za koučing, je používanie koučovacieho prístupu. Má veľký význam, no manažér nemôže byť iba kouč, je zodpovedný aj za iné oblasti. Rozhodla som sa opustiť korporátny svet ako zamestnanec a venovať sa koučingu ako profesii spolu s prácou lektora.

Práca s ľuďmi na napĺňa, vidím zmysel v podaní pomocnej ruky tomu, kto pomoc potrebuje.

 

2. Ako koučka sa špecializujete na integratívny koučing založený na polaritách, môžete nám povedať, ako a čím sa tento druh koučingu definuje a odlišuje od iných metód v koučingu?

Bol začiatok roka 2010, aj na Slovensku sa o koučingu začalo viac hovoriť. SAKO už pracovala, stala som sa členom a mala prístup k informáciám. Po odchode z korporácie som hľadala koučovací výcvik, na ktorý by som nemusela cestovať do zahraničia. Som presvedčená, že náhody nejestvujú, treba ich vnímať ako príležitosti. Mne sa taká naskytla na workshope Dalibora Bednaříka, ktorý vedie medzinárodne akreditovaný výcvik Integratívny koučing založený na polaritách. Dalibor je skvelý kouč, lektor a predovšetkým charizmatický človek, absolvovala som u neho tento výcvik.

Je mi blízke rozložiť to, čo nefunguje a poskladať inak, aby to dávalo zmysel. Nielen náš život, ale celý svet je o polaritách. Tma – svetlo, chlad – teplo, láska – nenávisť... Častokrát sa stáva, že moji klienti nevedia, čo chcú, ale vedia, čo nechcú. Keď ich potreby, očakávania, ciele, cesty k nim rozložíme, ľahšie prídeme na to, čo skutočne chcú. Preto je mojou častou otázkou: Keď toto nechceš, čo chceš?

Tak, ako existuje veľa terapeutických prístupov, rovnako je to aj v koučingu. Pre mňa nie je dôležitá koučovacia škola. Je nutné vedieť koučovacie techniky, ale len dovtedy, kým nie som s klientom zoči-voči. Vtedy na ne zabúdam a celú pozornosť venujem iba jemu. Vnímam ho, počúvam ho a pomáham mu nájsť jeho vlastné riešenia. Dalo by sa povedať, že robím intuitívny koučing.

 

3. V oblasti terapie máte ukončený výcvik EFT - Techniky emocionálnej slobody a pracujete i s Release technikou. Ako sa tieto techniky definujú, líšia a pre koho sú určené?

Techniky emocionálnej slobody a Release technika patria do oblasti alternatívnej terapie. Nesúvisia s koučingom. Stretávam sa s klientmi, pre ktorých koučing nie je, akoby naň ešte nedozreli. Ťažko sa hľadajú riešenia, keď je človek zacyklený vo svojej boľavej duši. Je sústredený na svoje emócie. Ako koučka viem, že v týchto prípadoch riešenie nie je v racionálnom ani kinestetickom kanáli, treba pracovať s emóciami. Pri EFT na základe rozboru súčasného prežívania nájdeme emóciu, s ktorou pracujeme. Niekde v ranom detstve vznikla v istej situácii emócia. Môže byť potláčaná roky aj desaťročia a v súčasnosti v inej situácii sa objaví. Je dôležité ju identifikovať a spojiť obe situácie a prísť k pochopeniu. Odstrániť emočný kód.

Pri Release technike sa nepracuje s minulosťou, iba s momentálnym prežívaním. Je dôležité prijať seba aj s negatívnou emóciou, dovoliť si odpustiť, negatívnu emóciu prepustiť a nahradiť ju pozitívnou. Je to rýchla technika, keď príde klient rozrušený, niekedy ňou začínam. Potom sa môžeme zamerať na cieľ stretnutia.

Pracujem aj s Theta Healing, mám 5 medzinárodných certifikátov. V Theta Healingu pracujeme s presvedčeniami a programami, ktoré znemožňujú žiť plnohodnotný život. Boli by ste prekvapení, koľko ľudí má v sebe ukotvené takzvané „samonapĺňajúce sa veštby“. Ak sa mám vyjadriť v polaritách, rovnako škodlivý je umelý pozitivizmus aj presvedčenia, že nikdy nič dobré sa nemôže stať.

Striktne rozdeľujem, čo je a čo nie je koučing a kde môžeme použiť alternatívne spôsoby. Ak klient potrebuje psychoterapiu, neváham mu to povedať a odporučiť klinického psychológa. Ako koučka sa riadim kompetenciami ICF, etika je na prvom mieste.

 

4. Venujete sa i projektu Esencia ženskej duše. Komu je tento projekt určený a aký je jeho zámer?

Projekt vznikol na pomoc ženám, ktoré cítia, že v ich životoch nie je všetko tak, ako by chceli. Sú nespokojné, nestíhajú, vnímajú seba ako zlé partnerky, matky, odsudzujú sa a strácajú sebaúctu a sebalásku. Médiá nám predkladajú obraz ženy, ktorá je dokonalá v každom ohľade. Skvele vyzerá, žije aktívnym životom, všetko stíha, má dokonalú rodinu a vzťahy s okolím, má čas na svoje koníčky, je vždy upravená, jej domácnosť je ako z dizajnérskeho časopisu. Máme tendenciu porovnávať sa. Tento mediálny obraz ženy sa akoby stal cieľom. Keď sme často konfrontovaní s ideálom, ľahko si uvedomíme svoje nedostatky. Porovnávame sa. Zbytočne nám rozum hovorí, že existencia takejto ženy v realite nie je možná, pochybnosti zostávajú.

Na stretnutiach v ženskom kruhu sa venujeme svojmu ženstvu. Každý z nás má v sebe jin a jang, ženskú aj mužskú energiu. Zabudli sme žiť ako ženy, prevzali sme mužské princípy a potlačili svoje ženstvo.

Na seminároch ako prvé pochopíme, že každá z nás je jedinečná a pochybnosti o sebe sú ľudské. Každá z nás občas nestíha, cíti sa nedocenená. Podstatné je zastaviť sa, pochopiť, že aj iné ženy riešia to, čo ja.

Minulý rok som začala pracovať so ženami na sobotných seminároch pod názvom Som EVA. Pretože každá z nás je Eva - žena. Semináre majú štyri časti. Na prvej riešime seba ako ženu. Na druhej partnerský vzťah s cieľom pochopiť a vyliečiť rany, ktoré sme dostali vo vzťahoch s mužmi. Na tretej sa venujeme „liečeniu“ nášho zraneného vnútorného dieťaťa a vzťahu s deťmi. Na štvrtej časti našej genetickej línii. Bez pokory a úcty k našim predkom (nielen rodičom) nemôžeme odovzdávať našim deťom to, čo by malo byť samozrejmé. Integritu a istotu, že niekam patrím.

 

5. Mohli by ste našim čitateľom priblížiť i koncept Balance Management-u?

Koncept Balance Management je využiteľný vo viacerých oblastiach. Na základe asociácií slov a farieb vieme odhaliť postoje a stereotypy správania sa. Stereotypy sú ľahké, preto v nich zotrvávame, sú energeticky nenáročné. No nie všetky sú prospešné. Balance Management pomáha identifikovať oblasti, ktoré treba zmeniť s čo najmenšou námahou tak, aby bol človek spokojnejší, efektívnejší, konkurencie schopnejší a mohol sa cielene rozvíjať.

Meriame aj postoje a stereotypy tímov, manažér dostáva do rúk jedinečný nástroj na lepšie uchopenie vedenia ľudí a tým aj na efektívne riadenie tímu. Nie nadarmo sa mu hovorí „People management in 15 minutes“.

Tento koncept sa využíva aj v marketingu, v meraní firemnej kultúry a v prieskumoch či už firemných, alebo employer branding. Najväčšou výhodou Balance Managementu je práve technika. Nie je otázkový, preto odpadá akákoľvek racionálna korekcia a snaha ovplyvniť meranie.

 

6. Čo je vaše životné motto-krédo a prečo?

Život je proces a všetko, čo sa deje, má význam. Hľadám súvislosti, ktoré ma vedú k hlbšiemu pochopeniu. Riadim sa mottom: Neposudzuj, iba vnímaj. Posledné roky sa veľa hovorí o duchovnom rozvoji. Pre mňa je to zrenie človeka v celej šírke prežitého a hĺbke pochopeného. Ako koučka verím, že každý klient má svoje riešenie v sebe, ja mu pomáham k nemu sa dostať.

 

7. Aké sú vaše životné hodnoty?

Rešpekt k ľuďom, úcta k životu, viera v to, že každý z nás môže zmeniť seba a tým aj svet. Dobré vzťahy nielen s blízkymi. Rovnováha. A pokora.

 

8. Čo alebo kto vás v živote najviac inšpiruje?

Okrem mojich kolegov koučov a terapeutov, sú to aj moji klienti. Tí ma motivujú nielen k môjmu ďalšiemu rozvoju, ale predovšetkým mi nastavujú zrkadlo ako človeku. Niekedy odhaľujú oblasti, ktoré ešte nemám v sebe celkom vyriešené. Z histórie je to Sokrates s umením pýtať sa. Z fyziky Einstein s výrokom Všetko je energia. A z oblasti hudby Beethoven, jeho hudba ma povznáša a lieči celé desaťročia. Inšpiruje ma aj moja malá vnučka, vďaka nej znova vnímam svet detskými očami.

 

9. Akú knihu momentálne čítate?

Vždy mám rozčítaných viacero kníh. Teraz je to Tajemství skrytých dimenzí vesmíru od Lisy Randall, vedúcej katedry kvantovej fyziky na Harvarde. Je jednou z najlepších popularizátorov vedy. Potom je to Platónov dialóg Alkibiadés, keď hľadám odpovede hlbšieho významu. A z beletrie Erich Segal Ceny, román o ľuďoch, ktorí vďaka svojej intuícii a cieľavedomej práci boli ocenení Nobelovou cenou.

V rámci psychohygieny si rada oddýchnem aj pri beletrii.

 

10. Čo by ste chceli odovzdať našim čitateľom?

Nech sa deje vo vašom živote čokoľvek, má to svoj význam. Len pochopením prežitého napredujeme.

Ak potrebujete pomoc, neváhajte o ňu požiadať. Iste nájdete odborníka, ktorý vám pomôže zmeniť a skvalitniť váš život.

 

Navštívte tiež profil: Eva Martinovičová

- Za rozhovor pani Martinovičovej srdečne ďakujeme a želáme všetko dobré - 

 

10x 0x