Interview s koučkou Mgr. Janette Šimkovou

Dovoľujeme si vám priblížiť prácu a osobnosť charizmatickej koučky Janette Šimkovej, ktorá pomáha ľuďom učiť sa vnímať ich vlastné jedinečné hodnoty...

Janette je vzťahová a životná koučka, ktorá sa osobnému rozvoju venuje osem rokov. Pravidelne sa zúčastňuje motivačných prednášok na festivaloch a konferenciách. Zameriava sa najmä na inovatívne prístupy vo vzdelávaní dospelých, kreuje workshopy tak pre biznis prostredie, ako aj pre verejnosť. Je publicisticky činná, jej články sú uverejňované v printových aj online médiách, píše vlastný blog a motivačný stĺpček. Napísala niekoľko e-bookov – Objavte svoj skrytý potenciál či 77+1 príbeh pre osobný rast. Je mentorkou projektu Ambasádorka na podporu podnikania žien na Slovensku a pôsobí v Európskej rade pre koučovanie a mentorovanie EMCC. Janette je tiež držiteľka ocenenia Strieborná E-žena roka 2012.

 

1. Čo vás priviedlo ku koučingu?

Nebol to jeden „aha" moment, ktorý by mnou zatriasol a ja som okamžite vedela, aký je môj dar.  Bol to proces, kedy som si postupne dovoľovala robiť čoraz viac takých vecí, ktoré ma napĺňali a dávali mi zmysel. Tak to začalo v tridsiatke štúdiom sociálnej práce, lebo ma priťahovala pomáhajúca profesia. Vtedy som ešte o koučingu nevedela, našiel si ma, keď som bola pripravená sprevádzať ľudí. Nasmerovalo ma k tomu sociálne poradenstvo, kedy som pochopila, že väčšina ľudí nepotrebuje rady. Jedna z mojich prvých klientok mala od pohľadu zvonka všetko, čo ju robilo úspešnou - vysokú pozíciu i finančnú slobodu, napriek tomu nebola vnútorne spokojná. Na to rady nie sú, tam človek hľadá niekoho, s kým by sa o tom mohol slobodne porozprávať, aby našiel pre seba odpovede na otázky, ktoré si sám nedokáže klásť.

 

2. Čo vám táto práca dáva?

Robí ma šťastnou a umožňuje mi deliť sa o to s ostatnými. Neprestáva ma uchvacovať, ako sa dá driemajúci potenciál aktivovať cieľavedomou činorodosťou. Vždy sa úprimne teším s koučovanými, ako sa ich možnosti stávajú skutočnosťou, keď si ich uvedomnia – to je ten rozdiel medzi tým, čo je a čo by mohlo byť.

 

3. Na čo sa, ako koučka, špecializujete?

Vyprofilovala som sa ako životná a vzťahová koučka. V praxi to značí, že ma záujemca môže osloviť s akoukoľvek témou a keď si ľudsky sadneme a vytvorí sa dôvera, môžeme spolupracovať. Niekedy si dovolím žartovne poznamenať, že som zároveň aj kondičnou trénerkou pre duchovné svaly. Pomáham zoceľovať mentálne, emočné a duševné postoje na čelenie životným záťažiam, krízam, nerozhodnostiam, stagnáciám, frustráciám... Moje poslanie je vtedy prosté – pomôcť koučovaným získať energiu na presmerovanie pozornosti od negatívnych útokov voči sebe samým k vnímaniu vlastnej jedinečnej hodnoty.

 

4. Kto sú najčastejšie vaši klienti?

Ženy, muži, páry, rodiny – v rôznych životných obdobiach a na rôznych úsekoch svojej životnej cesty. Neraz od nich počúvam, že by mali byť takýto a toto robiť, aby boli úspešní, obľúbení a milovaní, ale nedarí sa im to. Často sú ich pohnútky ovplyvnené tým, čo si myslia, že sa od nich očakáva. Ich vlastné očakávania od seba na dôkladné preskúmanie čakajú.

 

5. Čo s vami najčastejšie klienti riešia?

Ženy sebavedomie, muži svoje mužstvo, v rôznych variáciách a odtieňoch. Časté sú vzťahové záležitosti, ale aj „krízové“ stavy späté s tým, že človek hľadá sám seba, lebo sa ozýva nevyužitý potenciál. Dominantnými bývajú témy ako nájsť zmysluplné naplnenie života, spokojnosť a osobné šťastie, ale aj túžby a vízie, ktoré čakajú na realizáciu. Priťahujem ľudí, ktorí si uvedomujú, že chcú vo svojom živote niečo zmeniť a hľadajú spôsob, ako to urobiť tak, aby naplno precítili vlastnú hodnotu a využili všetky svoje dary.

 

6. Čo bola vaša najväčšia výzva v rámci koučingu?

Dokázať s ľahkosťou a úctou povedať koučovanému to, čo nechcel počuť takým spôsobom, že zazrel to, čo nechcel vidieť. Nepretržitú výzvu mám vo vnímaní paradoxov, ktoré majú vplyv na môj život. Takže myslievam na to, že keď chcem urobiť viac, spomaľujem, keď chcem vysvetliť svoj názor, prestávam hovoriť a aby som ľudí skutočne viedla, kráčam pred nimi vpred. A keď ma prepadne pocit frustrácie, nevraciam sa späť, aby som sa pokúšala o nový začiatok, ale začínam tam, kde som prestala, aby som vytvorila nový koniec.

 

7. Ako človek zistí, že našiel toho správneho kouča/ správnu koučku?

Z môjho pohľadu nemá dobrý kouč v sebe nič negatívneho, nie je autoritatívny, manipulatívny ani nátlakový. Jedným z indikátorov dobrého kouča je to, že keď s ním komunikujete, cítite sa dobre. Nevnímate nič, čím by vás rušil alebo odpudzoval, ani nemáte pocit menejcennosti. K výbave kouča patrí vysoká emočná inteligencia a empatia je jeho silnou stránkou. Musí byť určitým zdrojom inšpirácie a zároveň je vyrovnaný a pokorný, aby bol klientovi oporou.

 

8. Napísali ste e-book Anatómia naplnených vzťahov, preto, čo je podľa vás cesta k naplneným a plnohodnotným vzťahom?

Prirodzená srdečnosť zahŕňajúca našu spoločnú schopnosť mať rád, prejavovať empatiu, žiť s otvoreným, nehodnotiacim srdcom. Je to tiež naša schopnosť pociťovať vďačnosť, vyjadrovať uznanie, mať porozumenie a vytvárať dôveru. Je to celá zbierka našich vlastností a schopností, ktoré môžeme súhrnne označiť ako kvality srdca – kvality, ktoré tvoria prirodzenú súčasť ľudskosti. Stačí ich vedome využívať a byť s nimi v spojení. Prirodzená srdečnosť totiž dokáže vyliečiť všetky vzťahy – vzťah so sebou, ako aj s inými ľuďmi a so všetkým, s čím sa dennodenne stretávame.

 

9. Aké je vaše životné motto a prečo?

„Buď dúhou v oblaku pre niekoho druhého“, vyriekla Maya Angelou a mne to vždy navodí pocit vďačnosti, keď mi do života chodia ľudia, ktorí ma obohacujú, rovnako, ako keď ja môžem takú rolu zohrať pre iných.

Keby na mňa prišli obavy, tak si poviem: „Keď bežíš, môžeš prehrať. Keď nebežíš, je isté, že prehráš.“  Táto myšlienka je od Jacksona Jessa.

 

10. Aké sú vaše životné hodnoty?

Láska – najmocnejší elixír, šťastnou ma robí láska, ktorú pociťujem k ľuďom

Dôvera – bez ktorej si neviem predstaviť žiadny vzťah

Rešpekt – k tomu, že každý z nás má vlastnú cestu

Tolerancia – pre bezvýhradné prijímanie každého vo svojej podstate

Súcitnosť – vďaka ktorej mám otvorené srdce plné porozumenia

Vášeň – pre život, ktorá sa mi stáva hnacou silou

Pokora – aby sa mi úspech usádzal v srdci, nie v hlave

Autentickosť – ctím si osobnú integritu a nezávislú vôľu

 

11. Čo alebo kto vás v živote najviac inšpiruje/ motivuje?

Fascinuje ma dostávať sa pod povrch toho, čo je deklarované navonok. Verím v zmysel koučovania, vo vzájomnú dôveru a rešpekt, zameriavanie pozornosti na to, čo, prečo a ako robíme, aké sú naše pohnútky a postoje, a ktoré vnútorné sabotážne programy a sebalimitujúce presvedčenia nás ovládajú. Z tohto pohľadu ma stále inšpiruje pozorne si všímať ľudí a každú interakciu s iným človekom považovať za cennú skúsenosť. Práve práca s ľuďmi ma doviedla k tomu, aby som bezvýhradne prijímala samu seba, čo mi umožňuje pristupovať tak aj k ostatným. Mám vnútorné nastavenie, že chcem „dávať ľuďom príležitosť, aby sa cítili dobre aj bez toho, aby bol na to dobrý dôvod“, ako poznamenal Richard Bandler.

 

12. Akú  knihu momentálne čítate?

Ľúbim svojho partnera, ale... od uznávaného odborníka na vzťahy A. G. Marshalla; Modlitby od Dona Miguela Ruiza; Proroka Chalíla Džibrána a Žena v pôvodnom znení od Bibi Bohinskej.

 

13. Čo by ste chceli odkázať našim čitateľom?

Majte guráž a odvahu stáť si za svojimi túžbami. Nečakajte na lepšiu príležitosť, vhodné okolnosti či moment, kedy budete mať...  Napredujte vlastným tempom a buďte sami sebe oporou. Nikto iný prácu na vás samých za vás neurobí. Kedykoľvek si pomôžte pozitívnym myslením, je v ňom zdroj podpory a sily, ako zdolať obmedzujúce a limitujúce presvedčenia, ktoré vám bránia vidieť v príležitostiach namiesto hrozieb výzvy.

 

Navštívte tiež profil: Janette Šimková

- Za rozhovor Janette srdečne ďakujeme a želáme všetko dobré - 

11x 0x