Interview s koučkou Mgr. Silviou Langermann, ACC

Psychológia sa sústreďuje na minulosť človeka. Koučing však pozerá do budúcnosti.“ - Silvia Langermann

Silvia sa od roku 2010 venuje psychológii a koučingu. Svoju prácu miluje. Silvia je taktiež zakladateľkou, riaditeľkou a garant spoločnosti Power Coaching s.r.o., ktorá poskytuje výučbu Akreditovaný kurz Kouč. Okrem toho, už niekoľko rokov pôsobí i na univerzitnej pôde, kde vyučuje predmety Úvod do coachingu a Kritické čítanie. Najnovšie sa Silvia venuje i Občianskemu združeniu Nesladím a v neposlednom rade je Siliva i spoluzakladateľkou samotného portálu.

 

1. Študovali ste psychológiu, nakoniec ste skončili pri koučingu. Čo Vás k nemu doviedlo?

Na Univerzite Komenského som študovala psychológiu a manažment. Vedela som, že chcem robiť psychológiu, že chcem pracovať s ľuďmi a tímami. Po skončení školy som ale zistila, že to žiaľ nie je také jednoduché a na to, čo som chcela robiť, bola potrebná trojročná špecializácia v zdravotníctve. Systém dnes jednoducho absolventov psychológie nepodporuje. Vtedy som sa dostala ku koučingu a rozhodla som sa zapísať na kurz. Nenapadlo ma, že to bude osudové. Brala som to ako zaujímavosť.

Koučing mi zmenil život. Na plnej čiare ma presvedčil, že je to neuveriteľne efektívna a najmä rýchla metóda!  Všetky moje dovtedajšie „nedá sa“ v mojom živote sa premenili na „ako to môžem urobiť inak“. To ma veľmi motivovalo a zmenilo môj pohľad na svet.

Po kurze som si prakticky okamžite založila koučingovú spoločnosť. Pri koučingu  veľa čerpám z psychológie, používam aj psychologické techniky. Psychológiu vnímam ako obrovskú pomoc a moju výhodu. V life koučingu sa opieram o  psychológiu a koučingové techniky, pri biznis koučingu k týmto dvom pilierom pridávam aj poznatky z manažmentu. Moju prácu si bez tejto silnej trojky neviem predstaviť.

 

2. Čomu sa v koučingu venujete?

Momentálne pôsobím v troch oblastiach. Ako lektor a mentor vediem školenia nových koučov. Zároveň sa venujem biznis koučingu vo firmách, kde koučujem tímy a manažérov. Zlepšujeme efektivitu, výkonnosť, meníme postoje, pracujeme na manažérskych zručnostiach.

Moja srdcová záležitosť je ale life koučing. Jeden deň v týždni sa venujem výhradne individuálnym klientom.

 

3. Ako lektorka vediete kurzy pre nových koučov. Ktorý je najobľúbenejší kurz a prečo?

Môj najobľúbenejší kurz je Akreditovaný kurz KOUČ. Je to kurz akreditovaný Ministerstvom školstva. Tento kurz je vyslovene praktický, tak aby si jeho účastníci preberané metódy mohli hneď vyskúšať. Kurz pomáha získať koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po skončení kurzu môže človek začať koučovať.

 

4. V čom je výnimočný?

V jeho praktickosti. Kurz je určený tým, ktorí majú záujem získať vedomosti a kompetencie potrebné pre výkon kouča. Podarilo sa mi vytvoriť kurz, ktorý za 104 hodín pripraví absolventa z teoretickej aj metodolickej stránky tak, že po skončení kurzu je schopný samostatne pripraviť a realizovať efektívne koučingové sedenia a môže tak prakticky hneď začať koučovať.

Kurz je vhodný pre trénerov, manažérov, špecialistov ľudských zdrojov, poradcov, odborníkov v profesiách zameraných na pomoc iným (fyzioterapeuti, zdravotníci, sociálni pracovníci), interných a externých koučov.

Naši absolventi najviac oceňujú, že preberáme veľké množstvo metód, ktoré kouč môže použiť pri práci s klientom. Zároveň dávame veľký priestor praxi. Kurz mnohým zlepšil ich osobný život,  či už v podobe sebarozvoja alebo celkového zlepšenia kvality života.

Jarka, absolventka nášho septembrového kurzu, ho zhodnotila takto: „S kurzom som nadmieru spokojná, povedala by som, že mi zmenil život. Kurz prináša iný životný záber a nadhľad.“

 

5. Ako funguje koučing?

Koučing  pozerá na rozdiel od klasickej psychoterapie do budúcna. Neriešime minulosť, nerozoberáme, že sa niečo nedá, že je niečo zlé. Rozprávame sa o tom, aké to bude v budúcnosti a hľadáme cesty, ako to dosiahneme. Kouč a koučovaný sú partneri -  ja ako kouč prinášam koučingové zručnosti a klient prináša všetky zdroje v sebe, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľa.

Neradím teda klientovi z nadradenej pozície, ja nie som tá, ktorá mu dá riešenie jeho problému. On na ten návod príde pomerne rýchlo sám pomocou mojich otázok. Tento faktor je v koučingu veľmi podstatný. Totiž keď „na to“ klient príde sám, tak to aj urobí. Koučing nabáda k aktivite.

 

6. Mnoho ľudí rieši problémy v práci. Ako pomáha koučing v pracovnej alebo biznis sfére?

V podstate rovnako ako pri life koučingu. Koučing pomáha v akejkoľvek sfére. Pochádza zo športu, neskôr sa dostal do biznisu a až potom do súkromnej sféry.

Klient prinesie na sedenie svoju tému, na základe ktorej si urobíme dohodu o koučovaní, kde si zapíšeme cieľ, na ktorom budeme pracovať. Pre kouča je prakticky jedno, či to bude pracovná alebo súkromná téma.

 

7. Čo Vám v živote dáva najviac síl? Z čoho čerpáte?

Silu a energiu mi dodáva svet okolo mňa. Niekedy mám pocit, že kompletne všetko. Ráno sú to moje deti a manžel. Potom je to hudba a spev v aute. Obrovskú silu mi dodávajú pracovné úspechy, referencie a spokojní klienti. Najviac ma poteší, keď mi klient napíše alebo zavolá: „ že to dal, že to má“.

Veľmi ma nakopne relax vo forme jazdy na koňoch, alebo hry na klavír, to je pre mňa zdroj nápadov a životného elánu. Rovnako aj práca na záhrade.

Nakopne ma dobré jedlo, ideálne, keď ho varím ja, moja mama alebo nagymama.  A určite mi veľmi veľa síl dáva aj charita, ktorá je súčasťou mojich dní.

 

8.  Čo Vás inšpiruje?

Inšpirujú ma ľudia okolo mňa, moji klienti, moji študenti, múdrejší a skúsenejší koučovia zo sveta a moja rodina.

 

9. Čo by ste chceli odkázať našim čitateľom?

"Vďaka mojej práci sa denne stretávam s tým, aký je koučing efektívny. Mám ho odskúšaný na sebe aj mojich klientoch.  Preto odporúčam nebáť sa ho.  Je však veľmi dôležité vybrať si naozaj vzdelaného a profesionálneho kouča. Koučing dnes ešte stále nie je viazaná živnosť, preto je dobré naštudovať si profesionálny životopis kouča. Záruka preverenej kvality je, ak je členom organizácie ICF ( International Coach Federation)."

 

Navštívte tiež profil: Silvia Langermann

- Za rozhovor Silvii srdečne ďakujeme a želáme všetko dobré - 

22x 0x