Interview s koučkou, psychologičkou a mediátorkou Mgr. Zuzanou Dvorskou

Prinášame vám ďalšie interview, v ktorom vám, okrem psychológie a koučingu, ktorému sa Mgr. Zuzana Dvorská venuje, bližšie predstavíme ako vyzerá práca mediátorky a kedy je mediácia nápomocná...

Mgr. Zuzana Dvorská sa venuje práci poradenskej psychologičky a koučky v oblasti osobného aj kariérneho poradenstva. Špecializuje sa najmä na problematiku vzťahov, osobnostného rozvoja, kríz ale aj závislostí, porúch príjmu potravy a nespavosti. Takisto pracuje ako mediátor v oblasti mimosúdneho riešenia sporov, so špecializáciou na rodinnú problematiku.

 

1. Vyštudovali ste psychológiu, čo vás motivovalo k tejto pomocnej profesii?

K štúdiu psychológie ma motivovala túžba prebádať úskalia ľudskej duše, pochopiť mechanizmy rôznych procesov, ktoré vedú človeka k rozhodnutiam, uvedomeniu si seba samého a hľadaniu vyššej múdrosti, ktorá nás ovplyvňuje. Špecifickou oblasťou psychológie, ktorá ma odjakživa fascinovala je psychológia geniálnych jedincov a forenzná psychológia – veda, ktorá skúma myšlienkové pochody páchateľov trestných činov. Myslím, že každý psychológ v hĺbke duše túži svojim vhľadom a pochopením pomáhať ľudom, ktorí sa niekde na ceste k pochopeniu svojho vnútra stratili a hľadajú cestičku, ako sa opäť vydať správnym smerom – k čo najväčšiemu sebauskutočneniu seba samého. Psychológ je v mojom ponímaní vedec, ktorý báda, hľadá, skúma ľudskú dušu s cieľom pochopiť a pomôcť jej pochopiť seba samu – odkiaľ som, kto som, kam kráčam. 

 

2. Venujete sa i mediácii, čo presne znamená mediácia a práca mediátora?

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov, konfliktov a nedorozumení, kedy dve strany sú natoľko pohltené negatívnymi emóciami, že v istom bode už nedokážu nájsť konsenzus a spor pozitívne uzavrieť. V západnej Európe sa mediácia už dlho používa ako spôsob zmierovania všetkých možných typov konfliktov, ktoré za bežných okolností končia na súde a ich rozhodnutie vonkajšou autoritou (sudca, rozhodca) vedie k výhre jednej strany a prehre druhej strany. V mediácii výsledok procesu riadia obe strany tak, aby s výsledkom boli  rovnako spokojné. Mediácia sa teda dá aplikovať na všetky možné typy procesov a konfliktov – od obchodného sporu, cez rozvodové konanie, partnerské spory, školské rovesnícke spory až po susedské nedorozumenia. 

 

3. Pre koho je mediácia určená?

Mediáciou je možné riešiť skoro všetky typy konfliktov a sporov, okrem trestných činov, kde posledné slovo má vždy sudca, čiže občianskoprávne spory, obchodné spory, spory na medzinárodnej úrovni, ale aj všetky možné druhy kolegiálnych, partnerských, manželských, rodinných a pracovných sporov.

 

4. Aký je rozdiel medzi prácou kouča, mediátora a psychológa?

Všetky tri profesie majú spoločné to, že sa nezaobídu bez hlbších vhľadov do ľudskej psychiky – motivácie človeka, jeho postojov a cieľov. Avšak každá pracuje s odlišným konceptom uchopenia podstaty veci. Kouč je v doslovnom preklade tréner, čiže niekto ako supervízor, ktorý pomáha a motivuje klienta dosiahnuť stanovené ciele, pomáha mu pochopiť, ako sám sebe bráni naplniť svoje méty. Spoločne s klientom hľadá ten najvhodnejší spôsob, ako napredovať v osobnom raste alebo kariérnom rozvoji. Je to akoby veľmi skrátená a na výsledky orientovaná forma psychoterapie. 
Mediátor je tu zase na to, aby pomocou svojich nástrojov a nestranného postoja umožnil dvom stranám, aby zistili a spracovali svoje potreby a ciele a našli takú mieru kompromisu, aby tzv. bol „vlk nažratý a koza celá“. Musí neustále čítať procesy prebiehajúce na oboch stranách a ponúkať riešenia, ktoré odvedú strany od emócií smerom k racionálnemu hľadaniu ukončenia sporu zmierom.
Psychológ zasa poskytuje klientovi bezpečné prostredie, v rámci ktorého môže nerušene otvoriť svoje citlivé miesta a problematické oblasti a veľmi jemne mu pomáha prejsť či už procesom bolestnej straty, životnej krízy, alebo náročného obdobia dozrievanie a hľadania odpovedí na akékoľvek zložité a problematické otázky.    

 

5. V rámci vašej profesie, ktorej oblasti sa venujete najradšej a prečo? (Či už mediácii, koučingu alebo psychológii)

Mojou srdcovou záležitosťou je asi psychológia, s touto profesiou som tak doslova zrastená, že si často ani neuvedomujem, že pracujem. Je to pre mňa fascinujúca vášeň a profesionálna výzva zároveň. Všetky tri profesie sa psychológie viac či menej dotýkajú, avšak pri klasickom psychologickom sedení je najviac priestoru a možností zachádzať čo najhlbšie ku koreňov problémov. 

 

6. Keďže sa venujete i rodinnému poradenstvu a vzťahom, čo je podľa vás zdroj naozaj dlhodobo šťastného a napĺňajúceho vzťahu či už manželského alebo partnerského?

Podľa môjho názoru je na vytvorenie dlhodobo funkčného, zdravého a naplneného vzťahu najzásadnejším bodom výber partnera. O otázke voľby partnera by sa dalo napísať niekoľko knižných zväzkov, ale keby som to chcela vyjadriť veľmi skrátene, poradila by som tým, ktorí partnera hľadajú, aby sa vyhli impulzívnym, emočne nabitým výberom, nečakali, kým im budú ich potreby (či už potreba založiť rodinu, alebo iba nebyť sám) diktovať. Pod akýmkoľvek nátlakom máme totiž malú šancu vybrať si partnera, ktorý nám bude celoživotnou oporou. Tu by som chcela zdôrazniť, že najdôležitejšie zo všetkého je byť sám sebou, lebo iba tak máme šancu nájsť partnera, ktorý nás má rád takých aký sme. Nič nezakrývať, na nič sa nehrať, možno ešte trochu hyperbolizovať naše temné stránky. V populácii je veľmi malé percento dokonale psychicky zdravých jedincov, čo však nie je zárukou šťastného vzťahu. Tu ide skôr o to, aby sa našli dvaja jedinci, ktorí sa k sebe hodia – majú podobnú intelektovú úroveň (na to dosť často upozorňujem, aj keď sa to možno zdá diskriminačné, ale dokážem to poľahky obhájiť), podobne ladenú osobnosť (extroverzia/introverzia), podobne orientované záujmy, hodnoty a životné ciele (rodinný/kariérny typ, typ domáci, orientovaný na vnútorný život, resp. typ, ktorý potrebuje spoločenské vyžitie, jemný umelecký, remeselný typ versus typ lev salónov). Samotný vývoj vzťahu už potom určuje osobnostná vyzretosť jedincov. Čím vyššia je miera zrelosti, tým skôr sú partneri schopní dosiahnuť taký modus operandi, ktorý vyhovuje obom tak, aby prežívali vo vzťahu relatívnu spokojnosť, naplnenie a sebarealizáciu.  

 

7. Aké sú vaše životné hodnoty?

Láska k ľuďom, túžba pomáhať, túžba stále zväčšovať svoje srdce, aby sa tam vošlo čo najviac lásky, deti, rodina, smäd a túžba po poznaní, sebarealizácia, šťastie najbližších i tých vzdialených. 


8. Čo alebo kto vás v živote najviac inšpiruje/ motivuje?

Najviac ma motivuje a inšpiruje vlastná nekonečná zvedavosť, túžba pochopiť a odhaliť viac, vášeň ísť stále ďalej a pochopiť prapodstatu ľudského šťastia a spokojnosti.

 
9. Akú  knihu momentálne čítate?

Momentálne ma zaujala kniha ”Prečo zostať nažive od Matta Haigha“, ktorá je oveľa optimistickejšia ako jej názov naznačuje. Pojednáva veľmi autentickým a autobiografickým spôsobom o prežívaní mladého človeka, ktorého znenazdania zasiahne epizóda veľkej klinickej depresie. Myslím, že tento problém bude čoraz bežnejší a som nadšená, že autor o svojich pochodoch hovorí tak hlbokým, analytickým a pritom otvoreným a veľmi ľudským a dokonca prudko vtipným spôsobom.

 

10. Čo je vaše životné motto/ krédo/ citát a prečo?

Ži a nechaj žiť. A prečo? Lebo ľudská sloboda je to, čo si cením najviac. Bez nej by nebolo žiadnej ľudskej dôstojnosti. 
 

11. Čo by ste chceli odovzdať/ odkázať našim čitateľom? 

"Aby sa nikdy nevzdávali, stále hľadali odpovede, aby nikdy neumlčali v sebe nadšené a zvedavé dieťa, aby sa nenechali spútať a napchať do akejkoľvek šablóny a škatuľky. Aby ostali čo najviac sami sebou. Zo svojej praxe môžem isto povedať, že najviac psychických problémov, obtiaží a kríz pramení z toho, že ľudia zabudnú na svoju najhlbšiu podstatu, zabudnú byť sami sebou a potláčajú svoju dušu."

Navštívte tiež profil: Zuzana Dvorská

- Za rozhovor Zuzane srdečne ďakujeme a želáme všetko dobré - 

9x 1x