Interview so športovým psychológom a koučom zameraným na performance koučing

V živote máme naozaj neobmedzené možnosti... Dôkazom toho je i príbeh prvoligového futbalistu, z ktorého sa stal špičkový kouč a psychológ...

Peter Kuračka je kouč a športový psychológ, ktorý pomáha jednotlivcom aj tímom spoznávať samých seba, dosahovať vyššie výkony a prežívať pocity naplnenia a sebarealizácie. Je medzinárodne certifikovaný kouč - ACC (Associated Certified Coach) v rámci ICF, EPC (Erickson Professional Coach), člen SAKO a ENYSSP. Vyštudoval ekonómiu, psychológiu a sociológiu. Peter má za sebou úspešnú kariéru vrcholového športovca a bohaté skúsenosti z oblasti podávania vrcholných výkonov. V súčasnosti má vlastnú prax a klientov z biznisu a športu. Športovcom pomáha pripravovať sa na vrcholné podujatia akými sú OH, MS a ME. Pracuje aj ako lektor a organizujem vzdelávacie workshopy.

 

1. Ako a prečo sa prvoligový futbalista a ekonóm rozhodol stať profesionálnym koučom a psychológom? Čo vás priviedlo ku psychológii a koučingu?

Dôvody prečo som sa rozhodol stať koučom a psychológom sú jednoduché. Vždy ma fascinovala ľudská psychika, myseľ, to, čo sa deje v nás a podľa čoho sa správame a rozhodujeme. Vždy ma zaujímalo, ako sa dá dosiahnuť, aby sme boli spokojní, či už v práci, v športe alebo v osobnom živote. Preto som sa rozhodol študovať psychológiu. Po absolvovaní dlhodobého tréningu na Erickson International sa stal koučingový prístup nielen mojou prácou, ale aj súčasťou životnej filozofie. Vášeň k štúdiu ľudského vnútra sa postupne spojila s túžbou pomáhať druhým, a tak je z toho môj 'dream job'.

 

2. Vo vašej profesii kouča sa venujete najmä performance koučingu – o čo v ňom presnejšie ide?

V performance koučingu ide hlavne o optimalizáciu výkonnosti a jej harmonizáciu s ostatnými oblasťami jeho života. Mojím hlavným fokusom je výkonnosť jednotlivcov a tímov, obidve oblasti majú svoje špecifiká. Tím nie je len jednoduchým súhrnom jeho členov, tímová efektivita má svoje špecifiká a osobitosti. Zvyšovanie výkonov je súčasťou performance koučingu, ale nie je to len o tom. Dôležitá je harmonizácia s ostatnými životnými oblasťami, prípadne rovnováha tímovej práce s okolím, so životom komunity. Často sa stáva, že človek je veľmi pohltený svojou prácou, trávi v nej veľa hodín. Následne trpia ostatné časti jeho života, je menej s rodinou, nevenuje sa sebe a svojmu zdraviu. Tieto veci ho skôr či neskôr dobehnú.

 

3. Kto sú najčastejšie vaši klienti a aké prínosy má performance koučing pre klienta?

Mojimi klientmi sú najčastejšie jednotlivci alebo tímy, ktoré potrebujú zvýšiť alebo stabilizovať výkonnosť. Jadro klientov tvoria športovci, tréneri, a okrem nich sú to aj manažéri, podnikatelia, vedúci pracovníci, jednotlivci, ktorí pracujú s inými ľuďmi a chcú byť v interakcii s nimi efektívnejší. Prínosom performance koučingu je zvýšenie výkonnosti, jej dlhodobá stabilizácia, väčšia spokojnosť, nadobudnutie pocitov sebarealizácie a radosti z vykonávanej činnosti. Snažím sa pracovať tak, aby klient lepšie spoznal sám seba, bol flexibilnejší a schopný zvládať rôzne životné výzvy. 

 

4. Aké výzvy/ ciele s klientmi najčastejšie riešite?

Najčastejšie riešime zvládanie a využitie stresu, schopnosť podať výkon v najdôležitejších okamihoch, efektívne fungovanie vzťahov a komunikácie v tíme alebo organizácii. Pracujeme tiež na podpore sebadôvery, schopnosti koncentrovať sa na dôležité veci a efektívne sa rozhodovať. Pri väčšine situácií hrajú dôležitú rolu emócie, takže práca s nimi je tiež dôležitou súčasťou performance koučingu.

 

5. Aké je prepojenie medzi výkonom v športe a biznise? Prípadne, ako sa tieto oblasti odlišujú?

Výkon v biznise a v športe má veľa spoločného. Hoci majú tieto oblasti svoje špecifiká, dlhodobé podávanie vysokých výkonov a pocit spokojnosti majú niekoľko spoločných faktorov. Tlak, stres, spojitosť s emóciami, komunikácia v tíme, potreba systematickej práce, hra s detailmi, pozitívny emočný vzťah k činnosti, to všetko sú predpoklady k úspešnosti a spokojnosti. Hlavný rozdiel vidím v tom, že v biznise je výsledok tvorený kontinuálne počas dlhšieho časového obdobia. V športe je výsledok určený výkonom podaným počas krátkeho časového úseku, niekoľko desiatok minút, hodina alebo 90 minút.

Šport na vrcholovej úrovni sa dá robiť len do určitého veku a takmer nie je možné zmeniť druh športu. Biznis môže človek robiť celý život a oveľa ľahšie zmení oblasť pôsobenia.

 

6. Či už v športe, súkromí a práci ľudia prežívajú emócie...viete nám popísať ich podstatu pri podávaní športových i pracovných výkonov? Ako dokáže kouč klientovi pomôcť pri práci s emóciami?

Emócie sú veľmi veľmi úzko späté s podávaním výkonom. Či už ako predpoklad činnosti, jej súčasť alebo následok. Často ide o veľmi silné emočné stavy, ktoré ovplyvňujú naše celkové prežívanie. V koučingu alebo v psychologickej praxi sa snažím pomôcť klientovi pocity a emócie zachytiť, dostať ich na povrch, a pomenovať. Potom je možné s nimi pracovať, spôsobov je mnoho a na popísanie by som potreboval pravdepodobne celú knihu. Jeden z pripravovaných workshopov v roku 2017 venujeme aj práci s emóciami, tam sa budú môcť účastníci dozvedieť viac.

 

7. Aká je/ bola vaša najväčšia výzva v rámci práce kouča?

Najväčšou výzvou pre mňa bol a je proces rozpúšťania vlastného ega. Naše ego sa nás často snaží hodnotiť, akí sme, čo si o nás myslia iní alebo ako nás vidia. Pokiaľ však kouč alebo psychológ myslí podobným spôsobom, stráca kontakt s klientom. Prestáva byť prítomný tu a teraz pre klienta. Koučing nie je o koučovi, nie je o tom, aký kouč je a ako sa hodnotí. Je to o klientovi, o tom, aby proces podporil jeho rast a naplnenie cieľov.

 

8. Čo je vaše životné motto/ krédo/ citát a prečo?

Mojim životným krédom je prežiť život najlepšie, ako viem. Žiť v prítomnom okamihu, snažiť sa spoznávať vlastný potenciál, svet okolo mňa a užívať si tento proces.  A užívať si chvíle so svojimi blízkymi. Čas a blízki ľudia sú dve najcennejšie veci, ktoré v živote máme. Nie vždy si to však dostatočne vážime.  

 

9. Aké sú vaše životné hodnoty?

Mojimi životnými hodnotami sú hľadanie poznania, osobný rozvoj, sloboda myslenia, akceptácia iných pohľadov a láska k najbližším.

 

10. Čo alebo kto vás v živote najviac inšpiruje/ motivuje?

Inšpiruje ma život samotný. Jeho rôznorodosť, časová obmedzenosť a na druhej strane neobmedzené možnosti, ktoré nám poskytuje. Inšpiruje ma príležitosť preskúmať, čoho všetkého sme schopní, kde sú naše momentálne hranice a kam ich môžeme každý z nás posunúť. Túžba spoznávať, čo robí náš život plnohodnotným a čo má zmysel. Inšpirujú ma tiež stretnutia s ľuďmi a ich príbehy. Momentálne je pre mňa veľkým zdrojom inšpirácie život s manželkou a 10-mesačným synom. 

 

11. Akú  knihu momentálne čítate?

Väčšinou čítam viac kníh naraz. Najradšej teraz beriem do rúk knihu Komunikácia a sebapresadenie od autorov Šlepecký, Praško a Oláh. Na tejto knihe sa mi páči, že rozoberá spôsoby, ako byť asertívny v rôznych životných situáciách. Komunikácia ovplyvňuje vo veľkej miere našu úspešnosť a spokojnosť v profesionálnom aj osobnom živote. V aute a keď idem do práce počúvam The Innovators od Waltera Isaacsona. Je to môj obľúbený autor biografií, táto kniha hovorí o tom, ako sa rôzni géniovia a vedci podieľali na vytváraní digitálnej revolúcie.

 

12. Čo by ste chceli odovzdať/ odkázať našim čitateľom?

"Každý má v sebe rozsiahle a bohaté zdroje. Skúsme ich preskúmať a využiť v čo najväčšej miere."

 

Navštívte tiež profil: Peter Kuračka

- Za rozhovor Petrovi srdečne ďakujeme a želáme všetko dobré - 

19x 0x