Kríza vo vzťahu?

Partnerstvo je najdôležitejšou variantov intímneho vzťahu, v ktorom sa človek dokáže vzdať časti svojej samostatnej identity.

Každé jedno partnerstvo, či vzťah prechádza istými fázami, ktoré musia obidvaja partneri prekonať. Zo začiatku je to fáza zamilovanosti, ktorá je plná eufórie, dobrej nálady. Charakterizuje sa aj vytrvalosťou a energiou, ktorú sme schopní v danej fáze zo seba vydať. Po tejto fáze prichádza fáza lásky, kde si partneri preukazujú vzájomnú dôveru, poznajú sa navzájom veľmi do úplných detailov, starajú sa jeden o druhého a vykazujú o partnera zodpovednosť.

Avšak v každom partnerstve sú obdobia, kedy si partneri nerozumejú, prípadne sa hádajú a vyvíja sa medzi nimi tlak, ktorí ich privedie miestami do bodu otázok. Dané obdobie nazývame aj ako obdobie krízy. Podľa Matejková (2007) rozlišujeme tri obdobia krízy v partnerstve, a to:

  • Krízu tretieho roku – trvá približne rok a partneri majú pocit, že zamilovanosť pošla, pociťujú u partnera zmenu vlastností, rozchádzajú sa v názoroch, postojoch, prípadne sa zameriavame na partnerove slabosti a negatíva
  • Krízu siedmeho roku – obdobie je plné stereotypov, kde sa komunikácia obmedzuje iba na jednotlivé témy ako sú domácnosť, deti a pracovný život; problém sa však môže týkať aj sexuálneho života, ktorý už pre partnerov nie je tak inovatívny a vzrušujúci ako na začiatku ich vzťahu
  • Krízu v období medzi 18. a 25. rokom – partneri ostávajú opäť sami ako na začiatku vzťahu, prichádza obdobie, v ktorom si opäť na seba musia zvyknúť a komunikovať nielen o deťoch.

Problémy v partnerstve však môžu nastať z mnoho dôvod a príčin. Je jednoduché sa stať súčasťou konfliktu, no náročnejšie sa z neho vymaniť. Miestami môže ísť o hádky v podobe odlišných postojov, názorov či potrieb, ktoré je jednoduchšie vyriešiť ako hádky negatívne. K daným hádkam radíme zosmiešňovanie partnera, osočovanie, podpichovanie, ktoré môže prejsť až k nevhodným urážkam.

Takýto typ konfliktu prechádza niekoľkými fázami. Prvá je tzv. fáza signálov, kde partneri vedia o svojich problémov, ale zatiaľ ich nevyslovili nahlas. Nasleduje fáza odlišnosti, fáza polarity, separácie, deštrukcie. Poslednou fázou je vyčerpanie, kde obaja z partnerov pociťujú vyčerpanie a zmôžu sa len na vyhýbanie a ignorovanie svojich pocitov a problémov.

Vzťah nie je len o láske a krásnych prežitých chvíľach ale aj o dôvere, prekonaných konfliktoch a kompromisoch. Na záver si uvedieme pár rád podľa Venglářová (2008), ktoré nám pomôžu obdobia krízy prekonať:

  • Prejavte svoje pocity a nebojte si aj poplakať
  • Rozprávajte sa o vašich problémoch s partnerom
  • Premýšľajte o vašich predošlých obdobiach krízy a zamyslite sa, čo by ste urobili tento krát inak
  • Nechajte si poradiť od ľudí, ktorým dôverujte
  • Nebojte sa navštíviť odborníka, v prípade dlhodobej krízy.
5x 1x