Nevera

Aj po stretnutí s neverou sa vieme postaviť na nohy!

Jednou z tém, s ktorou za mnou prichádzajú klienti je nevera. Niektorí sú jej obeťou, niektorí prispeli k tomu, aby sa uskutočnila, niektorých iba láka. Nie je mojou úlohou hodnotiť, čo kto mal alebo nemal urobiť.
Spoločným prvkom v procese premýšľania s klientom sú uvedomenia a cesta k sebe.

Byť úprimný k sebe samému a verný tomu, čo je pre nás dôležité vo vzťahu, je ten najväčší dar, aký si môžeme aj v takejto náročnej životnej situácii dať. Ak prišla nevera alebo chce prísť, možno nám niečo chýba a možno nás chce vrátiť k sebe, nášmu prežívaniu, k našim pocitom. Možno musíme niečo v živote zmeniť od úplných základov. A možno sme len dostali od života lekciu, s ktorou sa máme vysporiadať. Ako to je v našom prípade, vieme najlepšie my samy. Ja touto cestou objavov sprevádzam...

Naše telo, naše emócie a pocity s nami neustále komunikujú. Sú nám verné a trpezlivo čakajú, kedy ich vypočujeme a spýtame sa ich, čo nám chcú povedať.

Načúvajme im... 

0x 0x