Nezabúdajme na dôležité

Nemôžeme zabudnúť na hlavný dôvod, prečo robíme veci. Chceme plnohodnotný život, dlhý, zdravý a hojný život. Chceme sa cítiť dobre. Chceme mať správny stav mysle, riadiť emócie potrebné na zvládnutie všetkého, čo príde.

Keď sa rozhodujeme pre povolanie, určite to robíme s ohľadom na svoje dobro. Dobré, ktoré často zahŕňa aj dobré pre ostatných. To znamená, že sa nikto nesnaží robiť svoju prácu dobre bez toho, aby zároveň pomáhal ostatným dostať sa k tomu, čo hľadajú, a to vďaka nášmu úsiliu a našej obete poskytovať dobré služby.

Všetko tomu je veľmi dobré a nevyhnutné. Nemôžeme však zabudnúť na hlavný dôvod, prečo robíme veci. Chceme plnohodnotný život, dlhý, zdravý a hojný život. Chceme sa cítiť dobre. Chceme mať správny stav mysle, riadiť emócie potrebné na zvládnutie všetkého, čo príde.

Nezabúdajme na dôležité. Nezabúdajme, aké dôležité je to, a každý deň pre to pracujme.

Photo: https://unsplash.com/photos/VjDX2Xk4SiU

0x 0x