Problémy, ktoré pomáhame riešiť

Praktické príklady problémov, s ktorými pracujeme a riešení, ktoré aplikujeme.

Zvyknem sa pýtať klientov, ktorí vedú tímy, čo ich na práci baví najviac a naopak, čo považujú na práci manažéra za najťažšie. Pomerne často sa mi dostáva na druhú časť otázky odpoveď, že najťažšia je práca s ľuďmi ... niekedy s dodatkom, že náročné sú najmä čisto ženské kolektívy:) 

Veru, práca s ľuďmi nie je určite "ľahká", lebo čo človek, to názor, postoj a pohľad na problém, skúsenosti, osobnosť... veľa premenných a k tomu ešte tak abstraktných. Pre niekoho bolehlav, pre nás profesionálna vášeň, povolanie a poslanie. Našou denno-dennou prácou a zodpovednosťou je vnášať do práce s ľuďmi - jednotlivcami, tímami alebo i na úrovni organizácie - viac porozumenia a uchopiteľnosti, aby boli správni ľudia na správnych miestach a naplno využívali svoj potenciál.

Stále je to ale pomerne abstraktná oblasť práce, ktorú si je možno ťažko predstaviť. Prinášame teda niekoľko príkladov problémov, s ktorými pracujeme a riešení, ktoré aplikujeme. 

 

Typické problémy a ich riešenia

Typický problém 1: Neviete, či ste si vybrali vhodného kandidáta na pozíciu / neviete sa rozhodnúť medzi viacerými kandidátmi / chceli by ste si svoj úsudok konzultovať, prípadne získať objektívny pohľad na silné stránky a rozvojové oblasti kandidáta. 

Riešenie: Prostredníctvom profesijných nástrojov Hogan Assessments, TalentQ či behaviorálne interview získate objektívny a kvantifikovateľný pohľad na silné stránky a preferovaný štýl práce či pracovné prostredie u kandidátov, aby ste tak mohli spraviť informovanejšie a objektívnejšie rozhodnutie. 

 

Typický problém 2: Potrebujete obsadiť manažérsku pozíciu (pozície) a radi by ste si vybrali z ľudí, ktorí u Vás už pracujú. V spoločnosti však zatiaľ nemáte formálne nastavený systém plánovania nástupníctva ani rozvoja manažérskych zručností u nemanažérov (respektíve menej skúsených vedúcich pracovníkov). Chceli by ste vedieť, kto má z vybraných ľudí manažérsky potenciál.

Riešenie:  Realizujeme kompetenčný personálny audit, v rámci ktorého je u vybranej skupiny zamestnancov posúdený manažérsky potenciál a odporučený plán ich ďalšieho profesijného rozvoja. Audit je realizovaný prostredníctvom využitia kombinácie objektívnych nástrojov merania manažérskeho potenciálu. Súdiac na základe spätnej väzby od klientov sú tieto projekty a výstupy z nich užitočné nie len z pohľadu nastavenia succession planningu a procesu rozvoja manažérov, ale sú tiež skvelou príležitosťou pre individuálnych zamestnancov a ich ďalšie osobnostné a profesijné napredovanie. Často majú po prvýkrát príležitosť dostať individuálnu rozvojovú spätnú väzbu, ale tiež  zamyslieť sa nad vlastnými silnými stránkami, priestorom na rozvoj či kariérnymi ašpiráciami. 

 

Typický problém 3: V tíme pozorujete výraznejší nedostatok v oblasti komunikácie či spolupráce jeho členov a nedarí sa Vám zabezpečiť nápravu. V tomto prípade je paleta možných problémov tak široká, ako rozsah možností ľudského správania a potrieb organizácie. Vo svojej praxi sme s klientmi riešili rozličné situácie počnúc deštruktívnou komunikáciou v tíme, nízkym výkonom tímu, nedostatočnou úrovňou sebadôvery, zlyhávajúcou komunikáciou medzi tímom a manažérom, až po rozvoj kultúry bezpečnosti v organizácii či plánovanie manažmentu reputácie tímu smerom k interným a externým zákazníkom.

Riešenie: Pripravíme a realizujeme tímový workshop/workshopy na mieru a nastavujeme v spolupráci s tímom a vedením plán akčných krokov s follow-up aktivitami  podľa konkrétneho zadania a cieľa. Celkovým cieľom je však vždy iniciovať aktivitu členov tímu smerom k zlepšeniu aktuálneho stavu, pretože poznáte ten výrok o tom, prečo externá motivácia je ako vôňa parfému... chvíľu príjemne vonia, ale pomerne rýchlo pominie. 

 

Pre viac informácií o našej práci a referenciách nás kontaktujte na inquiries@pdhub.eu.

5x 0x