Psychológ, terapeut, psychiater, kouč, mentor - poznáte rozdiel?

V oblasti duševného zdravia existuje viacero profesií, ktoré sa niekedy i prelínajú, prípadne dopĺňajú. V nasledujúcom článku si vysvetlíme rozdiely medzi jednotlivými odborníkmi.

Cieľom portálu pozitivnamysel.sk je vytvoriť miesto, kde sa budú stretávať odborníci  z oblasti duševného zdravia a ich klienti. Aby ľudia, ktorí sa chcú posunúť ďalej a zlepšiť kvalitu svojho života, našli miesto, kde si môžu nájsť svojho odborníka a pomocou článkov načerpať inšpiráciu z oblasti sebarozvoja.

V oblasti duševného zdravia existuje viacero profesií, ktoré sa niekedy i prelínajú, prípadne dopĺňajú. V tomto článku si vysvetlíme rozdiely medzi jednotlivými odborníkmi. Budete si tak ľahšie vedieť vybrať toho svojho.

Psychoterapeut

Psychoterapeut je absolvent niektorého z psychoterapeutických výcvikov. Výcviky sú väčšinou dlhodobé a zameriavajú sa na jednotlivé psychologické metódy, napr. psychoanalýza, rodinná terapia, systemické konštelácie ... Budúci terapeut si tak môže vybrať svoje zameranie, ktorému sa bude venovať.

Jeho činnosť je podobná ako u psychológa – pomáha pacientom prekonávať ťažké životné situácie a hľadá príčiny ich problémov.

Psychológ

Psychológ je absolvent vysokoškolského štúdia s titulom Mgr. Ak chce psychológ po štúdiu samostatne vykonávať prax psychológa, musí najskôr absolvovať 3-ročnú prax v zdravotníckom zariadení, teda špecializáciu.  Potom môže vykonávať poradenskú činnosť v niektorej z oblastí psychológie - poradenskej, klinickej, školskej či pracovnej.

Klinickí psychológovia pracujú väčšinou v zdravotníckych zariadeniach, ostatní v súkromných ambulanciách.

Psychológovia pomáhajú pacientom s úzkosťou, depresiou, prekonaním traumy, problémami v rodine či vzťahu, závislosťami a inými psychickými problémami.

Psychológovia však nepredpisujú lieky – v prípade, že klientov stav vyžaduje medikamentóznu liečbu, je dobré vyhľadať psychiatra.

Psychiater

Psychiater je odborný lekár pre duševné choroby, čiže absolvent štúdia na lekárskej fakulte. Na to, aby sa stal psychiatrom, musí po 5-ročnej praxi lekára absolvovať atestáciu z psychiatrie.

Keďže je psychiater lekár, môže predpisovať lieky, ktoré pomáhajú naprávať chemickú nerovnováhu v mozgu a uľavujú od nepríjemných emočných stavov úzkosti či depresie.

Kouč

Kouč pomáha klientovi pomocou vhodne volených otázok vyriešiť jeho aktuálny problém. K typickým témam koučingu patria: Čo chcem? Za čím idem? Na čom mi záleží? Z čoho mám strach? Ako sa mám rozhodnúť? Klient si sám nachádza vlastné riešenia, stanovuje si nové ciele a postupné kroky k ich dosiahnutiu.

Kouč klientovi nepodsúva hotové riešenia, ale privádza ho k vlastnému riešeniu. Rešpektuje klientovu individualitu a sprevádza ho pri hľadaní nových riešení. Kouč pomáha vniesť nový pohľad na situáciu,  uvidieť ďalšie súvislosti.

Len vo výnimočných prípadoch sa zaujíma o minulosť, skôr analyzuje aktuálny stav a spôsoby, ako dosiahnuť cieľ v budúcnosti. Zlepšuje výkonnosť a sprevádza klienta na ceste za dosiahnutím jeho cieľov. Výsledkom je príjemnejší, hodnotnejší a spokojnejší život klienta.

Poznáme niekoľko druhov koučingu, tu je len niekoľko z nich:

  • Life koučing: rieši situácie z osobného života
  • Biznis koučing: motivácia v kariére a biznise
  • Performance koučing: pomáha zvyšovať výkonnosť
  • Vitality koučing:  motivuje pri zmene životného štýlu, pomáha pri chudnutí

Na to, aby sa kouč mohol stať kvalifikovaným koučom s medzinárodným štandardom, musí absolvovať špeciálny výcvik. Kouč môže mať rôzne vzdelanie – humanitné, ekonomické či technické. Na to, aby sa stal certifikovaným koučom, však musí splniť niekoľko podmienok: absolvovať min. 60-hodinový špecializovaný akreditovaný kurz. Následne musí získať najmenej 100 hodín praxe koučovania s reálnymi klientmi. Počas kariéry sa musí kontinuálne vzdelávať, či už pomocou rôznych nadstavbových kurzov alebo mentoringu so skúsenejšími koučmi. Pre získanie medzinárodnej kvalifikácie ICF je následne potrebné zložiť skúšku.

Takže hoci koučing dnes na Slovensku patrí k voľným živnostiam a robiť ho tým pádom môže takmer ktokoľvek, rozdiel medzi samozvaným koučom a certifikovaným koučom je obrovský. Ak rozmýšľate na koučingom, určite si preverte kvalifikáciu vášho kouča. Jeho členstvo v ICF je zárukou kvality.

Mentor

Mentoring je vzťah medzi mentorom a mentorovaným, ktorý sa sústreďuje na podporu a kariérny rast mentorovaného. Mentor je zdrojom múdrosti, skúseností a podpory.

Funguje ako určitý katalyzátor procesu vášho dozrievania, vzdelania, či kariérneho postupu. Mentor býva spravidla staršia skúsenejšia osoba, ktorá pomáha mentorovanému pri budovaní jeho kariéry. Slúži aj ako vzorový model, podľa ktorého sa mentorovaný správa a vďaka ktorému sa môže rozvíjať. Mentoring má svoje opodstatnenie predovšetkým v počiatočných štádiách kariéry zamestnancov a podnikateľov.

4x 3x