Staň sa majstrom komunikácie

Stáva sa vám, že vás zaskočí situácia či prejav druhého a vy stratíte reč? Chcete vedieť vyjadriť svoje názory a potreby tak, aby vám druhá strana porozumela? Chcete vedieť komunikovať asertívne, zároveň nenásilne a vedieť prečítať neverbálne prejavy druhej strany? Potom je kurz ,,Staň sa majstrom k

Komunikácia je základ. Základ v partnerskom vzťahu, v práci, doma, všade. Nedá sa nekomunikovať! So svojím okolím komunikujeme počas celého dňa, či už vedome alebo podvedome.

Veľa nedorozumení má pôvod v nesprávnej komunikácii, keď sa dvaja ľudia nepochopia. Určite to poznáte aj vy, keď sa cítite nepochopení, pretože ste na sto percent presvedčený o svojej pravde, avšak druhá strana má iný názor. Základom dobrých vzťahov v živote, či už pracovnom alebo súkromnom, je umenie správnej komunikácie, umenie počúvať toho druhého a umenie empatie. Tieto tri piliere vám pomôžu predísť zbytočným hádkam a nedorozumeniam. Naučíme Vás, ako komunikovať tak, že vás druhá strana pochopí. Komunikácia sa stane vaším koníčkom a vy budete v nej vynikať.
 

Na kurze sa naučíte:

 • ako riadiť vašu komunikáciu

 • pochopiť, čo o ľuďoch prezrádza ich vyjadrovanie a reč tela

 • počúvať aj medzi riadkami

 • ovplyvniť výsledok komunikácie vo svoj prospech

 • prispôsobiť spôsob vašej komunikácie širšiemu spektru ľudí

 • spraviť z viaznucej komunikácie plynúcu komunikáciu

Obsah kurzu:

 • Neverbálna komunikácia

 • Nenásilná komunikácia

 • Spätná väzba

 • Kritika a pochvala

 • Asertivita


Tešíme sa na vás!

Partnermi podujatia sú StartitUP :)

0x 0x