Tipy pre efektívne vedenie porád

Viete, že poradami a stretnutiami s kolegami či obchodnými partnermi strávime približne tretinu pracovného života? Ako z nich vyťažiť maximum?

Viete, že poradami a stretnutiami s kolegami či obchodnými partnermi strávime približne tretinu pracovného života? Ako z nich vyťažiť maximum?

Prinášame vám pár tipov:

  1. Dodržiavajte čas. Dbajte na to, aby ste začínali a končili v dohodnutom čase (plus mínus 5 minút). Pokiaľ chcete naučiť ľudí chodiť načas, dohodnite sa na drobnom poplatku za meškanie (napríklad 1 euro). Verte nám, že si meškanie nabudúce rozmyslia.
  2. Držte sa témy stretnutia a eliminujte všetky zbytočnosti. Napríklad nepoužívajte zbytočne prezentácie, pretože strácate čas, kým ju spustíte. Využite všetok čas na tému stretnutia. Napríklad tému dovolenky si nechajte na obed. 
  3. Účastníkmi stretnutia by mali byť iba nevyhnutní ľudia k danej agende. Nepozývajte na stretnutie ľudí, ktorí k danej téme nemajú čo povedať.
  4. Uistite sa, že účastníci dostanú okrem pozvánky aj agendu, aby sa mohli vopred pripraviť. Čím lepšie pripravení ľudia, tým rýchlejšie prejdete obsah agendy a môžete sa venovať téme viac do hĺbky.
  5. Podporujte otvorenú diskusiu a vyzývajte tých, ktorí sa do diskusie nezapájajú. Zaujímajte sa o názor každého účastníka, najmä ak sú k téme stretnutia nevyhnutní.
  6. Rozhodnutia, ktoré sú výsledkom stretnutia, by mali byť podporované každým účastníkom a zrealizované. V rámci diskusie si vymieňajte názory, ale keď padne konečné rozhodnutie, tak ho podporujte ako skupina.
  7. Robte si poznámky zo stretnutia, alebo tým niekoho poverte. Človek informácie filtruje a zapamätá si zo stretnutí iba minimum informácií.
  8. Nezabúdajte na zhrnutie dôležitých bodov agendy a výsledkov stretnutia. Keďže už viete, ako je to s našou pamäťou, tak zopakujte informácie, ktoré chcete aby si účastníci zapamätali.
5x 0x