V čom je mentor iný ako kouč? Diel III.

Aké sú rozdiely medzi koučingom a mentoringom, a kedy je ktorá forma spolupráce vhodnejšia? V tomto článku si predstavíme mentoring a jeho rozdiely oproti koučingu.

V predchádzajúcom článku sme v krátkosti spomenuli, čo je koučing a mentoring. Aké sú ale medzi nimi rozdiely a kedy je ktorá forma spolupráce vhodnejšia? V tomto článku si detailnejšie predstavíme mentoring a jeho rozdiely oproti koučingu.

Koučing

Kouč pomáha klientovi pomocou vhodne volených otázok vyriešiť jeho aktuálny problém. Kouč klientovi nepodsúva hotové riešenia, ale privádza ho k vlastnému riešeniu. Len vo výnimočných prípadoch sa zaujíma o minulosť, ale skôr analyzuje aktuálny stav a spôsoby, ako dosiahnuť cieľ v budúcnosti. Zlepšuje výkonnosť a sprevádza klienta na ceste za dosiahnutím jeho cieľov.

  • Kouč je expert na koučovanie, nemusí byť expertom na danú problematiku klienta.

Mentoring

Pri mentoringu predáva mentor jeho znalosti a skúsenosti mladšiemu kolegovi. Mentor menteemu radí, ako plniť určité úlohy či ako sa chovať v určitých situáciách. 

  • Mentor je expertom v danej problematike mentorovaného. 

Komu je mentoring určený?

Do mentorovania sa môžu zapojiť všetci, ktorí majú záujem pracovať na svojom profesijnom a osobnostnom rozvoji.

Kto je mentor a mentorovaný?

Mentor môže byť každý, kto chce predávať svoje skúsenosti a znalosti a chce umožniť menteemu nahliadnuť na vlastný profesijný rozvoj z nového uhlu pohľadu.  

Mentorom sa môže stať každý, kto má záujem ponúknuť odborné rady a skúsenosti či podnetné nápady. Mentor podnecuje k profesionálnemu správaniu, napomáha kariérnemu rastu, podporuje vytvorenie bezpečného prostredia pre učenie sa a pre kladenie otázok. Mentor je ten, kto ide menteemu príkladom. Mentori sú spravidla manažéri, senior špecialisti, lektori či profesionáli komerčných aj neziskových sektorov.

Mentee (mentorovaný) sa môže stať každý, kto má záujem pracovať intenzívnou formou na svojom rozvoji.

Mentee v priebehu mentoringu získava podporu a informácie o možných riešenia rôznych situácií vychádzajúcich zo skúseností mentora. Jasné a konkrétne príklady riešenia sú veľmi motivujúce a môžu mať zásadný vplyv na vývoj budúcej kariéry mentorovaného.

0x 0x