Walt Disney - kreatívna metóda v koučovaní

Dochádzajú vám nápady? Dostali ste zadanie od klienta a neviete, z ktorého konca začať? Skúste Walt Disney - kreatívna metóda v koučovaní.

Dochádzajú vám nápady? Dostali ste zadanie od klienta a neviete, z ktorého konca začať? Pokiaľ pracujete ako kreatívec, marketingový špecialista či grafik, môže to byť skutočne nepríjemné, keďže vaše zárobky závisia na dobrých nápadoch. Skúste jednoduchú a systematickú metódu. Zaručene utriedi vaše nápady – Walt Disney.

Keď sa začal tvoriť nový príbeh, tak sa v jednej miestnosti stretli takzvaní kreatívci – snílci. Miestnosť sa dookola polepila papierom a nakreslil sa začiatok a koniec príbehu. Potom sa začal tvoriť priebeh rozprávky, príbeh. Treba vedieť že „snílkovia“ dokážu všetko, neexistuje pre nich žiadne obmedzenie. Bez obmedzení uzrel svetlo sveta úžasný dej.

Následne putoval príbeh do inej miestnosti, na iné poschodie do dielne realizátorov. Na tomto mieste pracovali realizátori na tom, ako sa dá rozprávka technicky spracovať. Skupina vymyslela riešenie a naplánovala jednotlivé kroky realizácie. Realizátor nehodnotil, ale organizoval techniku, čas, zdroje a praktické záležitosti.

Keď bola rozprávka vysnívaná a realizovateľná putovala ku kritikom. Kritici  analyzovali a hodnotili príbeh a formu realizácie. Zamýšľali sa nad možnými rizikami, nad prijatím a neprijatím určitých bodov, nad kvalitou príbehu.

Po spracovaní a vyhodnotení kritikmi príbeh putoval naspäť do dielne realizátorov, ktorí prerobili svoje kroky podľa výsledkov analýz kritikov. Následne sa príbeh vrátil k snílkom, aby sa vyjadrili a schválili projekt.

Uvedený spôsob práce sa často odohráva aj v organizáciách a je celkom možné, že sa nebude týkať len skupiny snílkov, realizátorov a kritikov, ale najmä ľudí jednotlivo.

Problém prichádza, ak sa napríklad proces otočí, a ak ľudia nie sú rozdelení v oddelených miestnostiach. V prípade, že sa celý proces otočí, dostávame sa jednoducho do situácie, ako sa to urobiť nedá. Kritizuje sa akákoľvek myšlienka, prípadne sa úplne zavrhne a kreatívci sa často ani nedostanú k slovu. Tento postup bráni nadhľadu, a preto je nesprávny.

Metóda Walt Disney pracuje s popísaným postupom riadene. Pod vedením profesionálneho kouča je možné v akejkoľvek spoločnosti vytvoriť prirodzené prostredie pre získanie nadhľadu, tvorby, spokojnosti a zvyšovanie výkonnosti.

10x 0x