Život je uhol pohľadu

predstavte si...

predstavte si...

...sochu uprostred námestia. Prechádzate sa okolo nej, obzeráte si ju...pomaly a z rôznych uhlov. Po pár krokoch sa zastavíte a sochu sledujete. Raz sa pozeráte zľava, inokedy sprava. A tak sa vám mení aj celkový pohľad. Nielen socha sa mení podľa toho odkiaľ sa pozeráte, ale aj celistvý obraz. V jednom pohľade vidíte sochu a za ňou ľudí sediacich na terase, ktorí sa rozprávajú, smejú a popri nich sa hrajú deti. Po prejdení pár krokov a zahľadení sa na sochu, vidíte tú istú sochu, no za ňou vnímate biznis budovu, pripomínajúcu presné pravidlá,  formálnosť, štruktúru.

 

Náš život je ako tá socha, na ktorú sa často pozeráme z jedného uhla pohľadu.

 

Zabúdame však na ostatné uhly pohľadu. Vidíme len jeden svet. Život ponúka rôzne možnosti. Chcete stagnovať alebo ísť ďalej? Či sa rozhodnete pre novú perspektívu alebo nie, je užitočné vedieť, že máte možnosť voľby a možnosť výberu.

Jedna alternatíva, ktorá vám pomôže pozerať na veci inak je koučing. Približuje ľuďom samých seba. 

 

0x 0x