Kto je kouč?

Kouč je alternatíva k psychológovi alebo terapeutovi. Je to zlatá stredná cesta, ak sa klient nechce cítiť ako pacient, a zároveň chce riešiť problémy zodpovedne a na exaktnej úrovni. Pomáha klientovi nájsť dlhodobé či krátkodobé riešenia, dosiahnuť konkrétne stanovené ciele. Veľkou výhodou kouča je, že ide o človeka, ktorý má odborné vzdelanie a je profesionál aj v inej sfére, než je psychológia. Zároveň však chceme zdôrazniť, že za profesionálneho kouča možno považovať iba osobu, ktorá má príslušné vzdelanie, pracuje na základe jedenástich kompetencií kouča podľa ICF. Dobrého kouča spoznáte i podľa toho, že je informovaný o najnovších trendoch a metódach v oblasti koučingu.

 

Počas koučingu sú koučovia vnímaní ako spolupracovníci, sprievodcovia, dôverníci, partneri. Kouč má schopnosť pozerať sa na každú situáciu s nadhľadom, odstupom, nezaujato a z rôznych uhlov pohľadu. Úlohou kouča je rozvíjať koučovaného vo všetkých princípoch. Kouč pomáha uvoľňovať vlastný potenciál v každom z nás. Je orientovaný na budúcnosť. Nedáva pevné rady, odporúčania, neovplyvňuje klienta svojím postojom, ale hľadá riešenie spoločne s vami. Pomocou otázok vás naviguje k rôznym uhlom pohľadu na vec, dodáva podporu a povzbudenie. Snaží sa pritom čo najpresnejšie sa naladiť na spôsob myslenia svojho zverenca.

 

Cieľom koučingu je pomôcť celkovo zlepšiť kvalitu vášho života. Nejedná sa o žiaden zázrak, chce to vašu trpezlivosť. Po malých krokoch dosiahnete úspech v tom, v čom ste dobrí vďaka tomu, že si začnete vážiť samého seba a nebude vám chýbať zdravé sebavedomie. Do procesu koučingu je vtiahnuté nielen zamestnanie, ale aj súkromie, kvalita vzťahov, napríklad, s manželským partnerom, deťmi, priateľmi.