Kto je psychológ?

Psychológ je vysokoškolsky vzdelaný odborník, ktorý vyštudoval odbor psychológia na univerzite. Psychológia má rôzne zameranie a špecializácie ako napr.: poradenská, klinická, školská, pracovná a organizačná psychológia, atď.

 

Psychológ je človek, ktorý na základe svojich schopností, vlastností a odborných zručností pracuje s klientom, jeho cieľom je mu pomôcť zistiť dôvod istého stavu a situácie a zredukovať ťažkosti z neho plynúce. Pomáha klientovi zvládnuť jeho ťažkostí z vlastných zdrojov: zmenou nevhodných spôsobov správania, minimalizáciou výskytu škodlivých myšlienok alebo ich premenou na myšlienky prospešné alebo "len" naučiť sa vážiť si samého seba.

 

Hlavným cieľom psychologického poradenstva je potreba pomoci, a od terapie sa líši tým, že pri poradenstve ide o vyjadrenie postojov, názorov za seba alebo za nejakú školu o tom, čo je dobré, žiaduce a optimálne a tí druhí si môžu vybrať...sú tu možnosti, ktoré môžeme využiť a spôsoby, ktorými môžeme tieto možnosti uplatniť.

 

Je to vhodné pre človeka, ktorý má dostatok energie, vnútorných zdrojov, je silný a potrebuje, aby mu niekto pomohol - často nám pomôže len to, že nás vypočujú, my formulujeme myšlienky do slov a tým si to uvedomujeme.