Profil foto

Aneta Vančová, PhDr., Phd., PCC

O mne

Som zakladateľkou a majiteľkou spoločnosti ADVANCA zameranej na výber a rozvoj manažérov, tímov a tvorbu firemnej kultúry a sebapoznávanie. Som autorkou knihy Manuál (ne)manažéra, ktorá ponúka tipy a metódy pre každého z nás ako si v živote a v práci poradiť a byť efektívnejším. Vo svojej praxi pôsobím ako psychológ, kouč, lektor a konzultant pre manažérov, tímy a spoločnosti a ako mentor pre budúcich koučov. Venujem sa výberu správnych ľudí do tímov a spoločnosti a tvorím rozvojové programy nie len pre manažérov. Taktiež sa venujem aplikácii osobnostnej a výkonovej psychodiagnostiky v procese výberu a rozvoja ľudských zdrojov. Verím, že v každom človeku je potenciál.
Som medzinárodne certifikovaný používateľ Hoganovej diagnostiky a medzinárodne certifikovaný kouč pre jednotlivcov a tímy (PCC – Professional Coach Certified, ICF – International Coach Federation). A taktiež používateľ prístrojovej diagnostiky Schuhfried. Som členom Medzinárodnej asociácie koučov (ICF), členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO), členom lokálnej pobočky ICF (ICF – slovenská pobočka) a členom Slovenskej komory psychológov (SKP), ašpirujem na členstvo v Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS).
Pracovná a organizačná psychológia. Psychológ/ Kouč/Lektor. Jednotlivec/ Pár/ Skupina/ Kolegovia/ Tím. Vyštudovala som magisterský stupeň jednoodborovú psychológiu so špecializáciou na sociálnu a pracovnú psychológiu. Postgraduálny stupeň (PhD.) som získala v odbore pedagogická, školská a pracovná psychológia. Rigoróznu skúšku (PhDr.) som úspešne ukončila v odbore psychológia. Momentálne si zvyšujem kvalifikáciu postgraduálnym štúdium v odbore pracovnej a organizačnej psychológie ukončením atestáciou. Som vo výcvikovom procese zameranom na kognitívno-behaviorálnu terapiu, kde sa po ukončení stanem terapeutom (SIVP – Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii).
Od roku 2012 pôsobím v riadení ľudských zdrojov ako psychológ, kouč, lektor a konzultant pre manažérov, tímy a spoločnosti a ako mentor pre budúcich koučov. Ako lektor sa zameriavam na sebapoznávanie a manažérske a tzv. mäkké zručnosti. Ako konzultant zisťujem silné a kritické miesta jednotlivcov, tímu a spoločnosti a navrhujem, ako s nimi ďalej pracovať. Vytváram tak pre manažérov, ich tímy a spoločnosť strategické riešenia. Ako kouč pre jednotlivcov a tímy prepájam business koučing s life koučingom. Ako psychológ pracujem s viacerými diagnostickými metódami. Zameriavam sa najmä na pracovnú a organizačnú sféru, kde pomáham jednotlivcom, tímom a spoločnostiam k sebapoznávaniu a efektívnejšiu a kvalitnejšiemu fungovaniu v práci a doma.
Osobne, telefonicky, Skype, Whatsapp, Facetime, online
Pro-bono koučing pre manažérky spoločnosti Dell. Dražba Kiwanis bábik na pomoc deťom. Podporujem projekt Biela pastelka pomáhajúca nevidiacim a slabozrakým. Realizujem prednášky na témy z oblasti výberu a rozvoja ľudí na vysokej škole pre budúcich psychológov. Spolupráca s individuálnymi a biznis klientmi (ako napr. YIT, ČSOB, Carroute, DOXX, Plzenský Prazdroj, atď.).

Môj najnovší článok

Denník manažéra XII.

Vzhľadom na súčasnú situáciu, kedy aj vládni predstavitelia vyzývajú firmy, aby svojim zamestnancom umožnili pracovať z domu, stále viac premýšľam o tom, ako vôbec s homeoffice inštitútom narábať...

Rezervácia služby

Napíšte mi