Profil foto

Aneta Vančová, PhDr., Phd., PCC

O mne

Som zakladateľkou a majiteľkou spoločnosti ADVANCA zameranej na výber a rozvoj manažérov, tímov a tvorbu firemnej kultúry a sebapoznávanie. Som autorkou knihy Manuál (ne)manažéra, ktorá ponúka tipy a metódy pre každého z nás ako si v živote a v práci poradiť a byť efektívnejším. Vo svojej praxi pôsobím ako psychológ, kouč, lektor a konzultant pre manažérov, tímy a spoločnosti a ako mentor pre budúcich koučov. Venujem sa výberu správnych ľudí do tímov a spoločnosti a tvorím rozvojové programy nie len pre manažérov. Taktiež sa venujem aplikácii osobnostnej a výkonovej psychodiagnostiky v procese výberu a rozvoja ľudských zdrojov. Verím, že v každom človeku je potenciál.
Som medzinárodne certifikovaný používateľ Hoganovej diagnostiky a medzinárodne certifikovaný kouč pre jednotlivcov a tímy (PCC – Professional Coach Certified, ICF – International Coach Federation). A taktiež používateľ prístrojovej diagnostiky Schuhfried. Som členom Medzinárodnej asociácie koučov (ICF), členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO), členom lokálnej pobočky ICF (ICF – slovenská pobočka) a členom Slovenskej komory psychológov (SKP), ašpirujem na členstvo v Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS).
Pracovná a organizačná psychológia. Psychológ/ Kouč/Lektor. Jednotlivec/ Pár/ Skupina/ Kolegovia/ Tím. Vyštudovala som magisterský stupeň jednoodborovú psychológiu so špecializáciou na sociálnu a pracovnú psychológiu. Postgraduálny stupeň (PhD.) som získala v odbore pedagogická, školská a pracovná psychológia. Rigoróznu skúšku (PhDr.) som úspešne ukončila v odbore psychológia. Momentálne si zvyšujem kvalifikáciu postgraduálnym štúdium v odbore pracovnej a organizačnej psychológie ukončením atestáciou. Som vo výcvikovom procese zameranom na kognitívno-behaviorálnu terapiu, kde sa po ukončení stanem terapeutom (SIVP – Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii).
Od roku 2012 pôsobím v riadení ľudských zdrojov ako psychológ, kouč, lektor a konzultant pre manažérov, tímy a spoločnosti a ako mentor pre budúcich koučov. Ako lektor sa zameriavam na sebapoznávanie a manažérske a tzv. mäkké zručnosti. Ako konzultant zisťujem silné a kritické miesta jednotlivcov, tímu a spoločnosti a navrhujem, ako s nimi ďalej pracovať. Vytváram tak pre manažérov, ich tímy a spoločnosť strategické riešenia. Ako kouč pre jednotlivcov a tímy prepájam business koučing s life koučingom. Ako psychológ pracujem s viacerými diagnostickými metódami. Zameriavam sa najmä na pracovnú a organizačnú sféru, kde pomáham jednotlivcom, tímom a spoločnostiam k sebapoznávaniu a efektívnejšiu a kvalitnejšiemu fungovaniu v práci a doma.
Osobne, telefonicky, Skype, Whatsapp, Facetime, online
Pro-bono koučing pre manažérky spoločnosti Dell. Dražba Kiwanis bábik na pomoc deťom. Podporujem projekt Biela pastelka pomáhajúca nevidiacim a slabozrakým. Realizujem prednášky na témy z oblasti výberu a rozvoja ľudí na vysokej škole pre budúcich psychológov. Spolupráca s individuálnymi a biznis klientmi (ako napr. YIT, ČSOB, Carroute, DOXX, Plzenský Prazdroj, atď.).

Môj najnovší článok

Mentoring vs. koučing

Mentoring, ako profesionálna zručnosť, sa využíva v prípade motivácie, vedenia a odovzdávania know-how pri budovaní kariéry alebo každodennej činnosti. Je založený na vzájomnej dôvere medzi mentorom a mentorovaným,...

Rezervácia služby

Napíšte mi