Profil foto

Ing. Helena Windisch, MBA, ACC

O mne

Helena pracuje ako externý kouč s medzinárodnou certifikáciou, facilitátor, konzultant. Využíva koučovací prístup Results Coaching System. Je to metóda, ktorá vychádza z poznatkov neuroleadershipu. Spája poznatky neurovedy o fungovaní mozgu a uplatňuje ich v praxi leadershipu. Tak ako vypovedá názov, Resutls Coaching System, prináša výsledky s maximálnym využitím štruktúrovaného procesu. Spolupráca a partnerstvo je postavené na vzájomnej dôvere, profesionálnom prístupe a silnej profesnej skúsenosti. Helena vychádza zo svojich silných manažérskych skúseností z medzinárodného prostredia. Je skúseným lídrom s praxou v oblasti všeobecného manažmentu, rozvoja a vedenia ľudí a riadenia projektov vrátane zodpovednosti za finančné zdroje.
ACC: International Coach Federation Certificate. RCC: NeuroLeadership Certificate. Programs of Neuroleadership: Brain Based Coaching Program, Intuitive Coaching Program, Executive Coaching Program, Coach Mentoring Program, Team Coaching Program. Pogram of PDCS Slovakia: Facilitator, Training of trainers.
3 roky.
Osobne, telefonicky, Skype a Facetime.

Môj najnovší článok

Čo prináša koučing?

Do koučovacieho vzťahu zväčša vstupujú ľudia už s nejakou tou skúsenosťou. Majú nastolenú otázku či problém a v rámci svojho hľadania vyskúšali rôzne metódy, techniky. Niečo zafungovalo,...

Rezervácia služby

Napíšte mi