O mne

Som manažérka/koučka. Zameriavam sa na biznis koučing. V biznise považujem za kľúčové porozumieť ľuďom, pracovať s nimi a nechať im možnosť slobodnej voľby rozhodnúť sa, tam kde je to možné. Koučing je nádherný spôsob, ktorý prináša ľudský prístup do biznisu. Jedine intenzívna práca s ľuďmi a ich hodnotami môže priniesť firme vyššiu efektivitu, väčšiu spokojnosť zamestnancov a následnu lojalitu. Koučujem podľa pravidiel ICF a striktne dodržiavam mlčanlivosť o informáciách zdieľaných počas koučovacích sedení. Dôvera je základ kvalitného koučovacieho vzťahu.
Biznis koučing.
od r. 2018

Cena sedenia

80,00 € 60 min

Môj najnovší článok

Motivácia ľudí je kľúčom k rastu

Dlhodobo vykonávať jednotvárnu prácu, dáva ľudskej psychike poriadne zabrať. A to v rôznych pracovných oblastiach a na rôznych úrovniach zodpovednosti. Po čase sa dostávate do začarovaného kruhu. Máte obdobia,...

Rezervácia služby

Napíšte mi