O mne

Som manažérka/koučka. Zameriavam sa na biznis koučing. V biznise považujem za kľúčové porozumieť ľuďom, pracovať s nimi a nechať im možnosť slobodnej voľby rozhodnúť sa, tam kde je to možné. Koučing je nádherný spôsob, ktorý prináša ľudský prístup do biznisu. Jedine intenzívna práca s ľuďmi a ich hodnotami môže priniesť firme vyššiu efektivitu, väčšiu spokojnosť zamestnancov a následnu lojalitu. Koučujem podľa pravidiel ICF a striktne dodržiavam mlčanlivosť o informáciách zdieľaných počas koučovacích sedení. Dôvera je základ kvalitného koučovacieho vzťahu.
Biznis koučing.
od r. 2018

Cena sedenia

80,00 € 60 min

Môj najnovší článok

2. Rozdelenie zodpovednosti

Riadiaci pracovníci sú zodpovední za rôznorodé činnosti v rámci organizácie. Jednou z najdôležitejších je starostlivosť o zamestnancov. No aby veci neprerastali cez hlavu, je dobré vedieť isté úlohy delegovať....

Rezervácia služby

Napíšte mi