O mne

Zameriavam sa na vzdelávanie dospelých v oblasti rozvoja osobnosti, odbúravania stresu, efektívneho narábania s časom a posilnenia sebavedomia. Aktuálne v spoločnosti lektorujem tieto kurzy: Stress management, Time management, Zvýšenie sebavedomia.
STU, Akreditovaný kurz Kouč, Akreditovaný kurz Lektor.

Napíšte mi